Det er økning på 9 prosent i antall stillinger innen Barn, skole og undervisning i fjerde kvartal 2022 målt mot 2021. Dette er dermed den tredje største bransjen på FINN jobb i fjerde kvartal. Foto: Robert Kneche/Getty Images.

Tidenes marked for jobbsøkere i 2022

Jobbmarkedet i 2022 var svært bra for jobbsøkere med historisk mange stillinger på markedet, til tross for en nedgang i siste kvartal.

Fjoråret startet som 2021 sluttet, nemlig med en sterk oppgang i stillingsmarkedet. De to siste årene har vært jobbsøkers marked med rekordhøye tall på antall ledige stillinger. Vi ser en oppgang på 13 prosent i antall stillinger på FINN fra 2021 til 2022. Ifølge SSB er arbeidsledigheten i Norge fortsatt lav, men med en svak oppgang i fjerde kvartal med 3,3 prosent ledighet.

Bransjene med flest antall ledige stillinger på FINN i 2022 har vært helse og omsorg, bygg og anlegg og barn, skole og undervisning. De bransjene som har størst prosentvis økning i utlyste stillinger fra 2021 til 2022 er kraft og energiolje og gass og barn, skole og undervisning forteller FINNs jobbanalytiker, Christopher Ringvold.

Nedgang i fjerde kvartal

Frem til august var stillingsmarkedet på FINN ekstremt sterkt, og dette er årsaken til oppgangen for året som helhet. Vi ser en nedgang i antall nye stillinger i fjerde kvartal i fjor og dette skyldes sannsynligvis prisvekst på strøm, varer og tjenester og økte renter som har gjort at aktiviteten innen en rekke bransjer avtar. Selv om bransjer som helse og omsorg og bygg og anlegg har nedgang fra året før, er det likevel disse bransjene som fortsatt har flest stillinger å tilby. Barn, skole og undervisning og olje og gass-bransjen har fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft og er de eneste med oppgang fra året før.

– Temperaturen i arbeidsmarkedet er avtagende, selv om det fortsatt er høy etterspørsel etter arbeidskraft målt mot tidligere år. Det er stadig flere bedrifter som innfører ansettelsesstopp eller nedbemanner for å tilpasse seg en lavere aktivitet i økonomien. Dette reduserer tilbudet av ledige stillinger og øker antall aktive kandidater i markedet, sier Ringvold.

Bryter vi ned veksten på tvers av offentlig og privat sektor er utviklingen ulik. Offentlig sektor har økt antall utlyste stillinger med 2 prosent i fjerde kvartal 2022, målt mot fjerde kvartal i 2021. I privat sektor ser vi en nedgang i antall utlyste stillinger i fjerde kvartal, her er det utlyst 13 prosent færre stillinger enn samme periode i 2021.

Stillingskutt i de store bransjene

I fjerde kvartal 2022 ser vi en nedgang fra året før i antall stillinger i de største bransjene og generell lavere etterspørsel etter arbeidskraft. Geografisk er nedgangen i antall stillinger størst i Oslo med 18 prosent nedgang, mens Nordland er det eneste fylket med oppgang i antall stillinger på 12 prosent målt mot fjerde kvartal i 2021.

– Etterspørselen etter håndverkere fortsetter ned, slik vi også så i tredje kvartal. Byggebransjen har blitt hardt rammet av strammere økonomi i 2022 og særlig siste halvdel av året, noe som gjenspeiles i topplisten over stillingsmarkedet, forteller Ringvold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *