Olje- og energiminister Terje Aasland foran Norges første nettbatteritjeneste.

Trøndelag med Norges første kommersielle nettbatteri

Det lokale strømnettet i Lierne får nå drahjelp av et stort batteri fra Eidsiva.

Store batterier kan legge til rette for kraftkrevende næringer i deler av strømnettet som ikke har nødvendig kapasitet. Dette er en spennende fremtidsløsning som gir bedre utnyttelse av strømnettet, raskere påkobling og kan spare oss for betydelige investeringskostnader, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Raskere kraftpåkopling for ny næring og industri

Industri- og næringsetableringer krever større kapasitet enn det eksisterende strømnettet ofte kan tilby. Derfor blir køen hos nettselskapene for etablering av kraftkrevende industri og næring i Norge stadig lengre.

Deler av kapasitetsutfordringene i strømnettet kan løses gjennom å lagre energi i batterisystemer, og flytte energi i tid til de tidspunktene det er mest behov for den. Monopolreguleringen av nettselskaper begrenser muligheten til å utnytte batteriteknologi i strømnettet fullt ut. Eidsiva har derfor utviklet den nye batteritjenesten Peak Shaper:

– Dette er en av Norges største batteriinstallasjoner i strømnettet til nå, og det aller første kommersielle nettbatteriet som nettselskaper kan leie som tjeneste. Vi tror Peak Shaper vil kunne bli et effektivt nytt verktøy for nettselskaper i Norge, som et billigere alternativ til nettutbygging, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Bidrag i energiomstillingen

Det er ett av Norges største nettselskap Tensio som er Peak Shaper sin første kunde. Selskapet har regionansvaret for strømforsyningen til om lag 250 000 kunder i hele Trøndelag. Nå blir Tensio det første nettselskapet i Norge som tar i bruk et helt nytt virkemiddel for nettbransjen. Gjennom å leie batterier fra Eidsivas nye kommersielle tjeneste Peak Shaper, installeres store batterier i nettstrukturen og nytt forbruk kan koples raskere på nett i påvente av tradisjonell nettutbygging.

– Å få mer kapasitet ut av strømnettet, uten å bygge mer strømnett, er noe alle kunder og hele samfunnet vil tjene på. Vi ser derfor frem til å høste erfaringer fra bruk av nettbatterier sammen med Eidsiva og Peak Shaper, sier leder for Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio Rune Paulsen.

Nettbatteriet i Lierne har en installert effekt på om lag 1 Megawatt, og er plassert i nærheten av Jule industriområde i Lierne kommune i Trøndelag. Jule industriområde har i dag både bebyggelse og industri, men ikke mer tilgjengelig kapasitet. Tradisjonell nettutbygging er kostbart og har lang ledetid, og dette begrenser videre utvikling av området. Eidsiva og Tensio vil nå igangsette tester og videreutvikling av batteritjenesten. Piloten er en del av IDE, et storskala demonstrasjonsprosjekt, delfinansiert av ENOVA.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *