IMG_1396-kopi

Venstre krever større ambisjoner for naturen i Drammen

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Vi har bak oss nok en sommer fylt med overskrifter om dramatiske naturhendelser som kan knyttes til naturtap og klimaendringer. I utlandet er det temperaturrekorder som dominerer – i Norge er det flom som har skapt tragedier i mange lokalsamfunn. Dette har vi fått merke godt her i Drammen også – og alle prognoser tilsier at dette vil skje oftere når klimaendringene fortsetter å forverre seg.

Av: Herman Ekle Lund, ordførerkandidat Drammen Venstre

Nettopp derfor går Drammen Venstre til valg for å verne og restaurere natur og matjord. Vi lover velgerne at vi ikke vil gå med på nedbygging av sårbart naturmangfold, friluftsliv og matjord de neste fire årene. 

Hvorfor er dette så viktig for oss? Og hva har det med flommen å gjøre?

Jo – naturen har unike egenskaper til å suge opp nedbør og slik hindre at det ødelegger liv og materielle verdier. Gor beredskap krever derfor mer satsing på restaurering av bekkeløp og andre såkalte blågrønne tiltak – og mindre på asfalt og betong.

Videre er naturvern det absolutt billigste og enkleste tiltaket vi har for å klare å nå klimamålene vi har forpliktet oss til lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Eller, om du vil, den aller dyreste måten å ødelegge klimaet på: Avskoging fører nemlig til et umiddelbart utslipp av klimagasser, og i tillegg vil det gi redusert mulighet til årlig opptak av karbon på arealet i framtiden. 

I forslaget til AP, H og FRP til ny arealplan for kommunen vår er det planlagt å bygge ned 1644 dekar naturmangfold og matjord, i tillegg til LNF-områder.

Disse naturødeleggelsene vil gi mellom 10 000 og 20 000 tonn redusert co2-opptak fra trærne, bakken, i rotsystemet, i myrer og våtmark. 

Vi har vedtatt å redusere kommunens klimautslipp med 55 prosent fra 2021. Med arealplanforslaget vil vi øke utslippene med i hvert fall 5 prosent og dermed gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålene.

Vi i Venstre synes ikke vi trenger å gjøre klimapolitikken enda vanskeligere enn den trenger å være. Det blir sannsynligvis innbyggerne våre som må ta regninga for det.

I tillegg vil folk flest rett og slett ikke ha mer ødeleggelse av natur. I Opinions nye naturundersøkelse sier 70 prosent at de er veldig eller ganske bekymret for tap av natur og nedbygging av natur, og krever at politikerne gjør mer for å stanse naturtap. 86 prosent synes tilgang til nærnatur er viktig.

Drammens naturplaner er altså totalt på kollisjonskurs med innbyggerne de er ment å representere.

Lytt til innbyggerne – slutt med raseringen av naturen vår! 

Det er også verdt å nevne at Norge nettopp har signert på FNs nye naturavtale, som sier at vi skal verne 30 % av naturen og restaurere 30 prosent av naturen. Det er derfor miljøvernminister Espen Barth Eide selv har sagt at den typen ødeleggelser som det legges opp til i Drammen er det vi må slutte med.

Men kanskje viktigst: vi har et moralsk ansvar for kloden vi etterlater til dem etter oss. Vi har et ansvar for alt det levende livet i skogen som også har en egenverdi. Både alle de rødlista artene og naturtypene som er under press, men også alt det andre livet. Vi må komme oss videre fra 70-tallets industrielle tankegang om at all utvikling og vekst er positivt samme hva. Framtidssamfunnet til de som kommer etter oss må være et samfunn i økologisk balanse hvor mennesker og naturen lever sammen i harmoni og hvor vi snakker om bærekraftig utvikling – ikke blind vekst for vekstens skyld.

Noen sier at «vi har så mye skog og natur å ta av». Det er helt feil!

Arealendringene over hele Norge har skyld i at 2.752 arter er oppført som truet på rødlista. 

Ved starten av 1900-tallet var rundt halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget. Nå er bare 11,5 prosent av arealet villmarkspreget.

Fra 1988 til 2018 forsvant rundt 2.080 kvadratkilometer, eller cirka 5,3 prosent, av urørt natur.

Dette er fordi vi tar en boligutbygging her, en motorvei der, et kjøpesenter der. Det er bit-for-bit-utbyggingen som truer Norge. Og vi klarer ikke å stoppe når vi først har begynt. Det kommer ikke til å stanse ved dagens nedbyggingsforslag hvis vi tillater det. Det kommer til å komme nye forslag fra utbyggere som vil enda lenger inn i marka.

Alle Norges arealplaner (NINA, 2023) til sammen planlegger å bygge ned 303.000 fotballbaner. Det vil øke bebyggelsen i Norge med 40 prosent. 

Derfor kan ikke kommunene få sjalte og valte med dette på egenhånd – vi mener derfor at vi trenger en juridisk bindende markagrense, fordi vi lokalpolitikere klarer ikke ta dette ansvaret fra hver vår tue.

Nei, vi vil ikke lage naturreservat av hele marka – vi ønsker fortsatt et bærekraftig skogbruk og friluftsliv. Det er nedbyggingen vi vil hindre. Og vi sier ikke nei til bygging i hele Norge – det er de knappe naturområdene som er under sterkest press, som i Drammen, vi trenger å bevare først. 

Kjære leser. Gjør dette til et naturvalg. Stem på Venstre for et grønnere Drammen.

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe og Espen Ovnerud er toppkandidater i Drammen Venstre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *