Rypejakta starter søndag – jegerne begrenser seg

Et dårlig år for rype i Sør-Norge gjør at jegerne må begrense seg. Samtidig er interessen for jakt økende. Rypa er det viltet det felles mest av. Det er normalt at bestandene av rype varierer fra år til år. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sier at jegerne tilpasser seg. – Gjennom jakta skal vi høste […]

8 av 10 er bekymret for oppvoksende generasjoners naturopplevelser

Mange frykter at dagens nedbygging av naturen går ut over barnas og barnebarnas muligheter til å oppleve den, viser en undersøkelse. Fysiske inngrep i naturen, som bygging av veier, hytter og energianlegg, gjør at det blir stadig mindre urørt natur i Norge. Bare i løpet av de siste hundre årene, har villmarka i Norge blitt […]

Strandryddeuka starter i dag

For mange har det blitt en tradisjon å delta på Strandryddeuka, og denne høsten inviterer Hold Norge Rent nok en gang til en ny runde med nasjonal ryddeuke som starter i dag fredag 8. september. Sammen rydder vi Norge! I dag går startskuddet for Strandryddeuka 8.–17. september 2023. Uka er en samling av mange arrangementer […]

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom. – Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge […]

En milliard til KI-forskning: – Personvernet må ikke ofres

-Vi må kunne gripe inn hvis algoritmene «går bananas», mener IKT-ekspert Per Øyvind Hodøl. NITO ser på det som et skritt i riktig retning at det settes av én milliard til forskning på kunstig intelligens og hva slags konsekvenser teknologien kan ha for det norske samfunnet. Den teknologiske utviklingen går veldig fort, og vi er […]

Foreløpige anslag for produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6.600 søknader, og rundt 560 millioner kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt. Omfanget er størst i Oslo og Viken og i Innlandet som ble rammet av tørke og deretter flom. Her er […]

Venstre krever større ambisjoner for naturen i Drammen

IMG_1396-kopi

Vi har bak oss nok en sommer fylt med overskrifter om dramatiske naturhendelser som kan knyttes til naturtap og klimaendringer. I utlandet er det temperaturrekorder som dominerer – i Norge er det flom som har skapt tragedier i mange lokalsamfunn. Dette har vi fått merke godt her i Drammen også – og alle prognoser tilsier […]