franz-roos-BQCEQdxyMns-unsplash

Venstre vil ha mer kompetanse og konkurranse i brøytingen

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

I løpet av våren og sommeren har vi i Venstre fått inn mange innspill på vinterens brøyting. Mange steder var brøytingen langt under det man kan forvente – spesielt i smågater og på gang- og sykkelstier. Dessverre – eller heldigvis? – er det ikke oss politikere som detaljstyrer hvordan gatene blir vedlikeholdt. Men vi er ansvarlige for å sørge for at det er et godt system for hvordan dette blir løst i kommunen

Tekst: Herman Ekle Lund, ordførerkandidat og Espen Ovnerud, 6. kandidat, Drammen Venstre

Når Venstre ønsker konkurranse og bidrag fra private aktører, så er det for å skape innovasjon og bedre løsninger. Man får ikke innovasjon i et monopol, om det er privat eller kommunalt.

Vi i Venstre mener at vi har et litt tosidig problem: Det er ikke reell konkurranse på vedlikehold av vei i Drammen – og mye av kommunens egen kompetanse blir for dårlig brukt.

Vi i Venstre vil sørge for å sikre at kommunen fortsatt har god kunnskap og kompetanse, ved blant annet aktivt fortsatt drive noe vedlikehold i egenregi, slik at man har folk i kommunen som vet hva slags krav som stilles og hva som må til – ikke bare for å brøyte i en normal vinter, men også ved ekstremvær.

Og ikke minst at man har folk med kompetanse og kapasitet som kan ettergå og banke i bordet hvis tjenestene man kjøper ikke er gode nok.

Det er samtidig viktig med reell konkurranse. Vi i Venstre vil derfor jobbe for at det skal være mulig for flere aktører å konkurrere om deler av veivedlikeholdet i Drammen. Disse anbudskonkurransene må utformes med tydelige forventninger om at det brukes riktig utstyr til ulike problemer – slik at vi er rigget til å ta unna snøfall og forebygge islegging både på bilvei, gang- og sykkelsti og smågater.

Venstre vil også jobbe for at man har gode planer og tar hensyn til brøyting og ekstremvær allerede tidlig i reguleringsplaner, ved at man har steder å gjøre av snøen og at man har gode løsninger for å håndtere smeltevann, slik at det ikke skal gå utover gående og syklende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *