Venstre vil ha mer kompetanse og konkurranse i brøytingen

franz-roos-BQCEQdxyMns-unsplash

I løpet av våren og sommeren har vi i Venstre fått inn mange innspill på vinterens brøyting. Mange steder var brøytingen langt under det man kan forvente – spesielt i smågater og på gang- og sykkelstier. Dessverre – eller heldigvis? – er det ikke oss politikere som detaljstyrer hvordan gatene blir vedlikeholdt. Men vi er […]

Dyrt å eie! Dyrt å leie?

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje på landsbasis øker med 5,1 prosent siden forrige måned, og med 6,7 prosent siden august i fjor. Med en styringsrente som er ventet å stige fremover, vokser også gjeldsbetjeningsgraden til skyhøye nivåer. Til tross for prisøkningen vi ser på leiemarkedet, vil det i mange tilfeller være rimeligere å […]

Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig.

Virkes lokalvalgsundersøkelse finner at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft. En undersøkelse utført av Hovedorganisasjonen Virke viser at hver fjerde virksomhet vurderer næringspolitikken i sin kommune som dårlig. Spesielt stor er misnøyen med kommunal saksbehandlingstid, en sak flertallet også trekker frem som viktig. Vi ser blant annet at virksomhetene i […]

Størst økning av psykiske lidelser

I 2. kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 5,2 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 6,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Viken fylke var sykefraværet på 5,6 prosent (+5,7%), mens det i landet som helhet var på 5,5 prosent (+4,7%). Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for […]

Møt en jurist på juristdagen

Juristdagen arrangeres lørdag 16. september 2023. Fra klokken 11 til 14 står engasjerte og dyktige jurister på stands over hele Norge for å svare på juridiske spørsmål fra lokalbefolkningen. I Drammen kan du treffe dem på Bragernes torg. Lover og regler er som en tett jungel for de fleste. Hele 72 prosent av befolkningen mener […]

Ny og urovekkende rapport om tilstanden i Arktis

Denne uken meldte Meteorologisk institutt om flere temperaturrekorder på Svalbard i sommer, som igjen har ført til ny rekord for tining av permafrosten. En ny rapport som oppsummerer klimaet for hele Arktis i 2022 viser at det også er en rekke andre konsekvenser som utspiller seg. En ny og urovekkende rapport viser hvor store konsekvensene […]