Stor økning i søknader fra fartøyvernet

– Frivillige sørger for at våre historiske fartøyer holder seg flytende. Dette er viktig for å ta vare på kulturarven langs kysten vår. Dette støtter vi nå med nye bevilgninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. I dag er det ca. 260 vernede skip og 14 som er fredet. Verneflåten i Norge er forskjellig […]

Foreldre vet ikke hva barna opplever på nett

– Barn og ungdom er mye på mobilen og det er ikke lett for foreldre å vite hva de opplever der, sier Tron Ingebrigtsen, IT-sikkerhetssjef i Frende Forsikring. – Det er veldig viktig å prate med barna og gjøre dem trygge på at de kan komme til deg hvis de opplever noe som ikke er […]

Canon gjør ny avtale med Tenden Advokatfirma

Canon AS og Tenden Advokatfirma ANS er blitt enige om en ny avtale til en verdi på rundt 700 000 kroner over fem år. Avtalen innebærer maskinpark, digitaliseringsløsninger og service fra Canon. Canon og Tenden Advokatfirma har samarbeidet gjennom fem år. Nå gjør partene en ny avtale på fem år. – Vi er godt fornøyde […]

Norge har ryddet seg jorda rundt i kampen mot marin forsøpling

50.900 km med strandlinje er ryddet for søppel i Norge. Det tilsvarer mer enn distansen rundt jorda ved ekvator. Tallene viser at det folk har ryddet mest av er forsøpling fra næringsvirksomhet. Mandag 6. februar lanserer Senter mot marin forsøpling (Marfo) den nasjonale ryddestatistikken for marin forsøpling. Statistikken viser sammenslåtte tall fra det som er […]