KRIS HAR BURSDAG!

Gründer, styreleder og fortsatt aktive rådgiver Kristin Haftorn Johansen fyller 70 år i dag. 26 år med Fønix Kompetanse; som helt fra hun startet opp har vektlagt å være den praktiske, resultat- og menneskeorienterte sparringspartneren for våre kunder. Tekst og foto: Cecilie Steenland «det handler om mennesker» – det er Kris det! Erkedrammenser, et politisk […]

Uforsikret elsparkesykkel kan få alvorlige konsekvenser

1. januar ble det lovpålagt med ansvarsforsikring for elsparkesykler, men kun et fåtall har skaffet seg denne. Om noe skjer, kan du bli skyldig millioner av kroner. Våren er i anmarsj og mange tar frem elsparkesykkelen fra bod og garasje. Men nytt av året er påbudet om forsikring av privateide elsparkesykler. Tall fra forsikringsbransjen viser […]

Nytt EU-krav kan gi færre ladere i distriktene

Både EU og regjeringen planlegger et krav om ettermontering av kortleser på alle ladestasjoner. – Med en regning på en halv million kroner per ladepunkt frykter vi at ladeplasser i distriktene kan bli lagt ned, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF. – Tanken er sikkert god, og behovet for enklere betaling er stort. Utfordringen […]

Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale

Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Har du ikke en slik avtale på plass ennå, kan du laste ned og tilpasse Arbeidstilsynets avtalemal så den passer til virksomheten din. Det er tre år siden koronapandemien satte arbeidslivet på hodet og endret normen for hjemmekontor. Siden den […]

Stadig flere forskere med innvandrerbakgrunn

Forskere som er født i Norge og har innvandrerforeldre utgjør likevel under én prosent, viser den ferske mangfoldsstatistikken. – Husk på at det er en ung gruppe, sier Statistisk sentralbyrå. Tekst: Gunn Kvalsvik, Kifinfo – Dette er gledelige tall, og det betyr at norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner har betydelig mangfold i arbeidsstokken. Samtidig vet vi […]

Ikke jobb gratis – skriv overtid

– Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din. – Alle minuttene du er på jobb må skrives. Leder av NITO Spekter, Brynhild Asperud og direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO, Jan Pieter Groenhof, ber deg ta et […]

3 av 5 har dårligere råd: Slik har vi spart penger det siste året

I løpet av fjoråret gikk nordmenn fra å spare rekordmye til å få problemer med regningene. Fersk undersøkelse viser hvor vi har spart mest. – Det er i matbutikken de fleste har kuttet kostnadene, men også fritidsaktiviteter og ferier lider når nordmenn får dårligere råd, sier Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring. […]