Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller. At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere dager i uken, […]

Ny rødliste for truede naturopplevelser

Miljø- og friluftslivsorganisasjoner går sammen for å spørre nordmenn hvilke naturopplevelser de er redde for å miste. WWF, DNT og Norsk Friluftsliv inviterer hele Norges befolkning til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste, for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å bevare norsk natur. – Presset på naturen er høyere enn aldri før, og […]

Disse gruppene er ekstra økonomisk sårbare nå

Uføre er en av gruppene som er ekstra hardt rammet av dyrtiden, viser undersøkelse fra SIFO. Dyrtiden det siste året har rammet mange nordmenn hardt. Utgiftene til mat, strøm, drivstoff og lånerenter har økt, men stønadene har ikke fulgt med. På nederste trygghetsnivå – Over seks av ti av personene som er ille ute økonomisk […]