42 millioner til idrettsklubber i Buskerud

TINE Fotballskole bidrar med 1,3 milliarder kroner til norske idrettsklubber landet over. I 26 år har 78 109 fotballglade barn deltatt på TINE Fotballskole i Buskerud. Ifølge Norges Fotballforbund (NFF), betyr TINE Fotballskole mye for lokale klubber og breddeidrett rundt om i hele Norge. – TINE Fotballskole er en av landets viktigste arenaer for å […]

Klimaendringer truer sårbare kystarter

Klimaendringene har stor betydning for marine arter og økosystemer langs norskekysten. Uten utslippskutt er mange arter truet. – Arter og økosystemer i havet er allerede utsatt for et stort press fra oss mennesker gjennom overfiske, nedbygging av leveområder og forurensning. Klimaendringer kommer på toppen av dette og truer livet i havet, sier Ellen Hambro, direktør […]