Frykter ny løsning for besøksbidrag kan gå ut over allemannsretten

I regjeringens nye veikart for reiselivsnæringen foreslår de at kommunene skal kunne innkreve lokale besøksbidrag. – Dette må ikke gå ut over gratisprinsippet i naturen, advarer Norsk Friluftsliv. Regjeringen har i dag lansert et nytt veikart for reiselivet i Norge. Et av tiltakene de foreslår er en lokalt tilpasset løsning for besøksbidrag i kommunene, for eksempel i form av […]

Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg, er prioritert i 2024. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles […]

Du kan få 30.000 i stipend til master om bolig

Skal du skrive masteroppgave om et tema knyttet til bolig eller boligsosialt arbeid? Da kan du søke Husbanken om stipend på 30.000 kroner. Alle som studerer ved universiteter eller høyskoler i Norge, kan søke. – Husbanken ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, sosial boligpolitikk og andre relevante temaer for […]

Når har vi nådd målene?

Jeg er så heldig å jobbe sammen med en sprangrytter som vil bli enda bedre. En som vil utvikle seg. En som ønsker vekst. En som jobbe målrettet med seg selv og hesten; hele ekvipasjen samkjøres og utfordres. Tekst: Cecilie Steenland, Fønix Kompetanse Dette er en utøver som tror på egne ferdigheter, men som vil […]

Disse økonomiske bekymringene har bedriftsledere akkurat nå

94 prosent av bedriftslederne har økonomiske bekymringer. Slik er topplista. – Jeg er ikke overrasket over at så mange kjenner på dette. Mange bransjer opplever krevende tider, sier senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring, Tord Tøsse. Her er topplista Råvarepriser – 58 prosent Renteoppgang – 54 prosent Tilgang på arbeidskraft – 48 prosent Strømpriser – 46 […]

Familie ga bort hytta si – nå kan alle overnatte

Giverne håper den nye DNT-hytta vil gi naturopplevelser til dem som ikke har egen hytte. DNT jubler og etterlyser en mer bærekraftig hyttepolitikk nasjonalt. – Vi i familien har vært glade i å være her, men på grunn av livet og jobben på gård ble det ikke nok tid på hytta. Så da fikk vi […]

Boligmappa fornyer samarbeidet med Norges Hyggeligste Håndverker

I april starter jakten på Norges Hyggeligste Håndverker for åttende året på rad, og nå er det klart at Boligmappa blir med for fjerde gang. –  Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted. Informasjonen er tilgjengelig for eiere av bygget – når og hvor man trenger det. […]