Foto: Husbanken

Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg, er prioritert i 2024. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende.

– Prosjekter som bidrar til nytenkning, og har stor overføringsverdi til andre prosjekter vil bli prioritert, sier prosjektleder Gry Kongsli fra Husbanken.

Tilskuddet kan også gis til kunnskapsarbeid, i form av prosjekter som stimulerer til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger.  – Det er særlig viktig at kunnskapen som utvikles i prosjektene dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli.

17 prosjekter fikk tilskudd i 2023

I underkant av tolv millioner kroner ble delt ut, og blant dem som fikk tilskudd var:

  • Oslo kommune med et prosjekt med nye bolig- og finansieringsløsninger for bostedsløse med rusproblemer.
  • Sintef med tiltak for at barnefamilier med lav og middels inntekt skal kunne etablere seg i pressområder
  • Sandefjord kommune med tiltak for at leie skal bli et trygt alternativ.

Frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner i hele landet kan søke om tilskudd.

Mer informasjon

Boligsosiale tiltak er et av formålene du kan søke om i ordningen kalt tilskudd til boligtiltak. Du finner også mer informasjon på husbanken.nohttps://husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/boligtiltak/

Vil du lære mer om ordningen, hvordan du kan søke og høre eksempler fra andre kommuner? Delta på Husbankens søkerkonferanse 29. februar. Du kan melde deg på webinaret her: https://www.husbanken.no/kommune/webinar-tilskudd-til-boligtiltak-290224/

Søknadsfrist for tilskuddsordningen: 1. april 2024 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *