PRIOR i gang med ny og mer etisk produksjon av egg

Som første eggleverandør i Norden har Nortura tatt i bruk ny teknologi som gjør det mulig å kun klekke høner. De første PRIOR-eggene fra den nye produksjonsformen kommer i butikk denne sommeren, og på sikt er målet en ny nasjonal standard. – Med denne teknologien tilgjengeliggjør vi mer etiske egg for norske forbrukere. Vi er […]

Mer fornøyde og flittige studenter

Resultatene fra studentbarometeret er inne. De viser at innsatsen etter pandemien har båret frukter. Teskt: Helle Friis Knutzen Viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Ingvild Marheim Larsen, er svært glad for at studentene er mer positive i sine vurderinger. Blant annet rapporterer de om større overordnet tilfredshet med studiet de går på: – […]

Unngå fluor i skismøring

Miljødirektoratet anbefaler at skigåere unngår bruk av skismøring med fluor. Det beste er å levere fluorsmøring som farlig avfall på avfallsmottak. – Fluor gir ekstra god glid under skiene, men stoffene brytes svært sakte ned i miljøet og kan forårsake helseskader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Fluoren kommer som en følge av at det […]

Vinterferie: Viktigere enn noen gang å være en skjerpet sjåfør

Mye nedbør og vekslende temperaturer på sør- og østlandet kan gi utfordrende kjøreforhold på vei til vinterferie. De største utfartsdagene blir torsdag og fredag. For sør- og østlandet har trafikkbildet så langt i 2024 vært preget av uvanlig mye snø, is og vekslende temperaturer, som har gitt flere dager med utfordrende kjøreforhold. Fare for glatte […]