Glade studenter: Kakefeiring i fjor med ansatte og studenter på master i klinisk allmennsykepleie, AKS. Kopirett: USN

Mer fornøyde og flittige studenter

Resultatene fra studentbarometeret er inne. De viser at innsatsen etter pandemien har båret frukter.

Teskt: Helle Friis Knutzen

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Ingvild Marheim Larsen, er svært glad for at studentene er mer positive i sine vurderinger. Blant annet rapporterer de om større overordnet tilfredshet med studiet de går på:

– Vi jobber systematisk og godt med studiekvalitet på USN. Det er godt å se at det gjenspeiler seg i svarene fra studentene, sier Marheim Larsen.

Viserektor Ingvild Marheim Larsen. Foto: USN

Landets mest fornøyde ingeniørstudenter

For andre år på rad kan USN feire at de har landets mest fornøyde ingeniørstudenter. Studentene på bachelor i maskiningeniør i Porsgrunn har en overordnet tilfredshet på 4,6 på en skala som går til 5.

Ingrid Kristiansen og Steffen Gaustad går begge på maskiningeniørstudiet. De forteller at det beste med studiet er foreleserne:

– Vi er ikke flere enn 20 i klassen, og vi blir godt kjent med hverandre og med foreleserne. Foreleserne setter seg ned sammen med oss i lunsjen. Det føles som en liten familie.

De nevner spesielt programkoordinator Mladen Jecmenica og verkstedleder Øyvind Johansen.

– Mladen føles nesten som en ekstra bestefar. Han gir oss et klapp på skuldra og spør hvordan vi har det når vi møtes enten på skolen eller i butikken. Han husker hva vi jobber med faglig og lurer på hvordan det går.

– Øyvind har ansvaret for verkstedet. Det får vi lov til å bruke så mye vi vil. Øyvind hjelper oss både med faglige oppgaver og private ting, som å reparere en støvsuger og lage julegaver.

Steffen og Ingrid trekker også fram at studentene blir aktivt involvert i undervisningen. Foreleserne ber studentene legge fram forslag til løsninger på ulike problemer. Så går de gjennom alle forslagene sammen og snakker om hva som er bra, og hva som må løses på en annen måte.

– Det gjør at vi får en mye dypere forståelse av ulike metoder, mye mer enn vi ville fått om vi bare ble fortalt løsningen. Forslagene våre blir tatt på alvor. Det gjør det også tryggere å legge dem fram, og lettere å spørre når vi lurer på noe.

Landets mest fornøyde på flere fagområder

Studentene på master i avansert klinisk allmennsykepleie i Drammen har svart så høyt som 4,9 av 5 på spørsmålet om overordnet tilfredshet. De topper for andre året på rad lista over mest fornøyde sykepleiere på masterstudier. Dessuten er de landets fjerde mest fornøyde masterstudenter, uavhengig av fagfelt.

Studentene er her spesielt godt fornøyd med veiledning i praksis, læringsutbytte og det faglige og sosiale læringsmiljøet på studiet. Et godt eksempel på det siste er at forelesere og studenter i fjor ble invitert til å feire de gode resultatene med kake.

Radiografstudentene på USN er også landets mest fornøyde i sitt fagområde. Det samme er historiestudentene i Bø. USN Handelshøyskolen har to studier inne på topp fem-lista til bachelorutdanninger innenfor økonomi:
Innovasjon og entreprenørskap i Bø er på 2. plass med 4,4 i overordnet tilfredshet og Økonomi og ledelse i Vestfold er på 4. plass med 4,3.

Mer fornøyd enn før med mye

Studentene på USN er mer fornøyde nå enn tidligere på mange områder, som:

  • relevans og tilknytning til arbeidsmiljø
  • faglig og sosialt læringsmiljø
  • organisering av studiene
  • eksamensopplegg
  • eget engasjement

Viserektor Ingvild Marheim Larsen vil gjerne trekke fram at studentene er betydelig mer fornøyde med informasjon om hvordan de kan formidle egen kompetanse til fremtidige arbeidgivere. De er også fornøyde med informasjonen de får om relevante yrker/bransjer etter studiene.

Studenter på USN Handelshøyskolen sin master i regnskap og revisjon i Vestfold har faktisk landets mest fornøyde studenter med nettopp informasjon om formidling av kompetanse. De har også landets nest mest fornøyde studenter når det gjelder studiets samlede tilknytning til arbeidslivet.

Så glade blir både studenter og ansatte over at maskiningeniørstudiet i Porsgrunn har landets mest fornøyde ingeniørstudenter. Fra venstre: Ingrid, Steffen, Mladen og Øyvind. Kopirett: Universitetet i Sørøst-Norge

Bruker mer tid på studier

USN-studentene melder at de nå bruker tilsammen 34,4 timer i uken på studier. Det er en betydelig økning fra i fjor, da de brukte litt over 30 timer.

– Det er fint å se at studentene nå bruker mer tid på studier, sier Nora Rymoen Houidi, studentleder på USN.

– Særlig fint er det at de bruker mer tid på organiserte læringsaktiviteter. Det er bra å delta på både forelesninger og ikke minst i de studiegruppene som USN tilbyr i stadig flere fag, sier hun.

Studentlederen er også glad for at studentene er mer fornøyde med studiekvaliteten. Men hun understreker at det absolutt er forbedringspotensiale på flere studier, og at det er viktig at USN fortsetter å bruke resultatene fra studiebarometeret aktivt for å bli stadig bedre.

Halvparten bruker KI

For første gang er bruk av kunstig intelligens, KI, tema i Studiebarometeret. Over halvparten av USN-studentene oppgir at de bruker KI i sitt studiearbeid. De bruker KI blant annet til å forklare og oppsummere pensum, som “diskusjonspartner” og inspirasjon ved skriving av oppgaver og for å kvalitetssikre/redigere egen tekst eller oversette tekst.

Variasjonen i bruk av KI er stor. Noen bruker det aldri, noen sjelden, mens nær en tredjedel bruker det av og til eller ofte. Under 20 prosent av de som har svart sier de bruker KI til å skrive tekst eller programmere koder, men over 60 prosent forteller at de bruker det for å forstå tekster bedre.

Høy svarprosent

Viserektor Ingvild Marheim Larsen trekker fram at andelen studenter som har svart denne gangen har steget til 44 prosent:

– Når så mange svarer, gir Studiebarometeret oss et godt grunnlag for å se på hva vi bør jobbe videre med og bli bedre på.

Marheim Larsen trekker fram at Studiebarometeret i år viser at USN er tilbake på nivå med der de lå før pandemien på mange av dimensjonene som måles.

– Men det har ikke nødvendigvis kommet av seg selv. Både studentene og undervisere har lagt ned stor innsats for å komme tilbake til en normal studiehverdag, og det står det respekt av sier Marheim Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *