Treschow-Fritzøe kjøper eierpost i Hunton Fiber

Treschow-Fritzøe investerer godt over hundre millioner kroner for en eierandel på 20 prosent i Hunton Fiber AS som er en ledende produsent av isolasjon og trebaserte byggematerialer. Virksomhetene passer godt sammen med sine nordiske satsninger innen treindustri og byggevarekjeder. Transaksjonen gjøres delvis som en emisjon og delvis som et nedsalg fra flere av Hunton Fibers […]

Ny studie: Å jobbe i barnevernet påvirker den psykiske helsen

49,5 prosent av ansatte i barnevernet opplevde emosjonelt stress på et nivå som indikerte at de kunne ha behov for profesjonell hjelp. I en undersøkelse med 978 sosialarbeidere (sosionomer og barnevernspedagoger) som jobber i barnevernet, rapporterte en stor andel symptomer på utbrenthet (76 prosent) og sekundært traumatisk stress (54 prosent). Nesten halvparten av deltakerne rapporterte […]

Norske bønder tar opp kampen mot importert ost

De siste syv årene har importen av feta- og salatost økt med 30 prosent. Med unntak av noen få lokale norske varianter, er mesteparten av feta- og salatost solgt i Norge importert. Nå skal en helt ny salatost, laget på norsk melk, ta opp kampen mot store utenlandske aktører. Det som importeres her til lands […]

Flere møter til avtalt time

Pasienter som ikke møter til avtalt time har vært en stor utfordring for sykehusene i mange år. Tall fra første kvartal viser at pasientene i Helse Sør-Øst har blitt flinkere til å møte opp. De første tre månedene i år var det flere enn 1.460.000 konsultasjoner ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Av disse pasientene var […]

48.155 har oppgitt at de eier kryptovaluta

Skatteetaten tror mange ikke er klar over at det skal føres i skattemeldingen.I fjor rapporterte 48.155 personer inn i skattemeldingen at de eier kryptovaluta. Året før var tallet 43.440. Antall personer som på landsbasis førte opp opplysninger om virtuelle eiendeler i skattemeldingen steg til rundt 48.000 personer i 2022 fra rundt 45.000 i 2021. Til […]

Halvparten av kommunene mangler plan for mindre fattigdom

52 prosent av norske kommuner har ikke fått på plass en handlingsplan for å hjelpe fattige familier. Det viser en undersøkelse Kirkens Bymisjon har gjort sammen med Redd Barna. – Det er et alvorlig funn, når vi vet at over hundre tusen norske barn står i fare for å få problemer med helse, skole og […]