Stadig flere unge voksne sliter med synet

Det er en stor økning blant de yngste voksne som nå bruker briller eller linser. Over halvparten av dem som er under 30 år, benytter nå synshjelpemidler, mot rundt en av tre i 2005. Det viser Forbrukerundersøkelsen 2024 der 1.400 nordmenn over 15 år er intervjuet av Kantar, på vegne av Optikerbransjen, som er interesseorganisasjonen […]

FotballtrøyeFredag 3. mai: På samme lag i kampen mot barnekreft

– På FotballtrøyeFredag danner vi Norges fineste og viktigste lag i kampen mot barnekreft, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen. Fredag 3. mai vil fargerike fotballtrøyer prege arbeidsplasser, gatebildet, skoler, barnehager og ikke minst sosiale medier. For hvert år tar stadig flere på seg fotballtrøye for å hedre barna vi dessverre har mistet, og for […]

Nødvendig å oppklare enkelte feil og misforståelser

Etter flere medieutspill den siste tiden vedrørende eggsituasjonen, er det nødvendig å oppklare enkelte feil og misforståelser. Tirsdag denne uken ba Høyre og Venstre om at Nortura begynner å importere egg for å supplere den norske produksjonen i en situasjon med for lite egg. Som markedsregulator anmodet vi for et år siden om åpning av […]

Færre insekter i naturen, nedgangen fortsetter

Insektovervåkingen de siste fire årene viser at antallet insekter er synkende. Resultatene viser at de pågående klimaforandringene kan påvirke insektmengden negativt. For fjerde gang har Norsk institutt for naturforskning (Nina) levert rapport fra den nasjonale insektovervåkingen, som hovedsakelig kartlegger insekter i semi-naturlig mark rundt om i landet. Så langt viser overvåkingen at mengden insekter i […]

NVE gir overtredelsesgebyr på to millioner til Green Mountain

Green Mountain Innlandet AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Hamar uten å ha nødvendig tillatelse. Anlegget skal forsyne et planlagt datasenter, der Tik-Tok er en av kundene. NVE vil fremover skjerpe tilsynet med ulovlig bygging av energianlegg. […]

Ny test om barns nettbruk

Hvor mye vet foreldre egentlig om barnas nettbruk og personvern, og hvor mye skjermtid er greit? Den «digitale oppveksten» gir nye utfordringer i foreldrerollen, og det er lett å bli usikker på hva og hvor mye barna skal ha tilgang til. Foreldrehverdag/Bufdir lanserer nå en test der foreldre kan sjekke sine kunnskaper og lære mer […]

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal

I første kvartal 2024 leverte Petoro 60 milliarder kroner i kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dette er 57 milliarder mindre enn i første kvartal 2023. -Sett i et historisk perspektiv er kontantstrømmen fra vår produksjon fortsatt høy, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth. Etter ett par år med unormalt høye gasspriser var […]

Fra 6. mai er det forbudt å kjøre elbil i kollektivfeltet

Har du elbil og kjører i kollektivfeltene? Fra 6. mai har du ikke lenger adgang til det. Statens vegvesen innfører midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus fra 6. mai. Det betyr at fra denne datoen er det forbudt for elbiler å kjøre i kollektivfeltene. Forbudet gjelder uavhengig av tid på døgnet […]

Drammen sterkt representert i NM for unge entreprenører

Over 13.000 elever har i år etablert til sammen 2.500 ungdomsbedrifter, og gjennom regionale finaler er de 67 beste kvalifisert til å konkurrere under NM Ungdomsbedrift på Nova Spektrum i Lillestrøm 7. mai. Dette nasjonale arrangementet, organisert av Ungt Entreprenørskap Norge, byr på et mangfold av innovative løsninger og kreative produkter presentert av ungdommer fra […]