6.321 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i september

I september var 6.321 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med august.

Blant arbeidssøkerne var 3.726 personer registrert som helt ledige i september, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.819 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.502 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 11.871 helt ledige personer i september, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med august, er nå 147 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 3,8 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 103 personer (– 2,1 prosent).

-Godt arbeidsmarked

Avdelingsdirektør Magnar Deila i NAV Vest-Viken

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I september var 1.502 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 86 personer (+ 6,1 prosent) sammenlignet med utgangen av august. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.538 nye ledige stillinger i september. Det er 70 flere enn ved utgangen av august, og 354 færre (– 9 prosent) enn på samme tid i fjor.

– Det er et godt arbeidsmarked i Vest-Viken med lav ledighet. Antall arbeidssøkere fortsetter å synke, sier avdelingsdirektør Magnar Deila i NAV Vest-Viken.

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor, og det er registrert mange nye ledige stillinger i september.

– Vi håper at arbeidsgivere ser dette som en mulighet til å tilrettelegge for og inkludere flere i arbeidslivet, sier Deila.

Ledighet etter bransje

Sammenlignet med august har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper.

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen barne- og ungdomsarbeid med 43 personer (– 20 prosent), kontorarbeid med 35 personer (– 11 prosent), butikk- og salgsarbeid med 29 personer  (– 7 prosent) og undervisning med 27 personer (– 25 prosent).  Vi ser ellers en økning i ledigheten innen reiseliv og transport med 29 personer (+ 10 prosent).

De uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 525 personer i september. Deretter kommer serviceyrker og annet arbeid (408 personer), butikk- og salgsarbeid (389 personer) og bygg og anlegg (361 personer).

Alder og kjønn

Det var i september 1.707 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 89 personer (– 5 prosent) sammenlignet med august. Det var 2 019 helt ledige menn i Vest-Viken i september. Det er en nedgang på 58 personer (– 3 prosent) sammenlignet med forrige måned.

Vi ser en nedgang i antall helt ledige i de fleste aldersgrupper sammenlignet med august. I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 75 personer (– 6 prosent). I aldersgruppen 40-49 år var det en nedgang på 19 personer (– 2 prosent), 50-59 år en nedgang på 16 personer (– 3 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en nedgang på 18 personer (– 5 prosent).

I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 19 personer (– 2 prosent) sammenlignet med forrige måned.  I denne aldersgruppen var det 870 helt ledige i Vest-Viken i september.

Høyest og lavest

Drammen er kommunen med høyeste ledighet i Vest-Viken i september. Her er 2 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Flå hadde i september den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 0,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Statistikk fra NAV viser at 91 personer (2,4 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 86 personer (5,7 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – september 2022
    ARBEIDSLEDIGE       ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK  
KOMMUNE Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før
Drammen 1 023 2,0 -39 -631 341 0,7 18 -100
Kongsberg 223 1,6 8 -110 60 0,4 -7 -7
Ringerike 247 1,6 -9 -105 67 0,4 -4 -13
Bærum 860 1,3 -57 -611 201 0,3 6 -57
Asker 710 1,4 -39 -439 215 0,4 15 -31
Hole 34 0,9 -8 -38 16 0,4 2 -5
Flå * * * * * * * *
Nesbyen 10 0,6 -6 -18 * * * *
Gol 17 0,7 -1 -15 * * * *
Hemsedal 19 1,3 13 -17 * * * *
Ål 16 0,6 1 -1 4 * * *
Hol 22 0,9 1 -20 * * * *
Sigdal 12 0,6 0 -5 * * * *
Krødsherad 16 1,4 -6 -7 4 * * *
Modum 109 1,5 -7 -76 44 0,6 8 -5
Øvre Eiker 158 1,5 23 -21 60 0,6 0 -45
Lier 183 1,3 -15 -129 48 0,3 3 -12
Flesberg 9 0,6 -4 -7 6 0,4 -1 1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *