6.321 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i september

I september var 6.321 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med august. Blant arbeidssøkerne var 3.726 personer registrert som helt ledige i september, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed […]