Coop i Norge omsatte for nærmere 67 milliarder kroner i 2022

Omsetningen er en liten nedgang fra året før, men en økning på 8 milliarder kroner fra 2019 – som er siste sammenlignbare år før Covid-19.

Resultatene i 2022 er preget av store kostnadsøkninger som følge av urolighetene i verden. Disse har blant annet gjort seg gjeldende i ekstreme økninger i strøm- og transportkostnader, i tillegg til kraftige prisøkninger fra leverandørene som det ikke er kompensert for. Videre førte den negative utviklingen i finansmarkedene til en kraftig verdireduksjon for selskapets finansielle plasseringer.

Driftsresultatet for Coop i Norge, det vil si de 58 samvirkelagene og fellesorganisasjonen Coop Norge SA, endte på MNOK 1 307, mens resultat før skatt endte på MNOK 576. Driftsresultatet for Coop Norge SA endte på MNOK 347, mens resultat før skatt endte på MNOK -402.

Til tross for et krevende år utbetalte Coop historisk høye 1,3 milliarder i kjøpeutbytte til våre mer enn 2 millioner medlemmer. Dette i tillegg til kupong og medlemsrabatter på 1,2 milliarder kroner.

Samtidig har Coops største kjede Extra, gjennom blant annet VGs matbørs, befestet sin posisjon som en av landets aller billigste kjeder. Kjeden fortsatte også å ta markedsandeler og gikk frem 0,4 prosentpoeng i 2022.

Byggevare i Coop, med Obs BYGG som den store driveren, hadde nok et solid år i 2022 og tok 1,8 prosentpoeng markedsandel. Dette gir en total markedsandel på 37,8 prosent. Dette er utelukkende vekst fra eksisterende butikker.

Fokuset for Coop Norge fremover blir å drifte mer kostnadseffektivt, samtidig som vi fortsetter å gi våre kunder et best mulig utvalg til konkurransedyktige priser både innen bygg- og dagligvare.

Fullstendig årsrapport: Coop Norge Årsrapport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *