ÅLREITE DYR: Kyr er som oftest ålreite dyr, men er nysgjerrige av natur og kan derfor oppfattes som pågående. Foto: Gard Eirik Arneberg

Lær deg kuvettreglene i sommer

Hva gjør du hvis du møter på kyr når du er ute på tur? – Følg kuvettreglene, så blir det hyggeligere for både deg og dyrene, oppfordrer Norsk Friluftsliv.

Sommeren er høytid for å være ute i naturen, både for folk og fe. Som turgåer er det ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppføre seg om man møter en flokk nysgjerrige kyr.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv har sammen med Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno laget regler for hvordan man bør opptre rundt husdyr.

Nå som mange skal ut i ferie, håper de at folk tar disse i bruk.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk og dyr å kunne nyte naturen side om side. Følg disse reglene, så blir det hyggeligere for både deg og dyrene, sier Bente Lier generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Dette er kuvettreglene

  1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.
  2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner.
  3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.
  4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august.
  5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.
  6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.

Vil forebygge konflikter

Beitesesongen for norske kyr starter i mai og avsluttes i september. Beitedyra holder kulturlandskapet i hevd og bidrar til et åpent terreng hvor det er fint å gå på tur. Men det har også oppstått tilfeller der turgåere har opplevd å bli skremt eller angrepet av kyr.

Slike konflikter oppstår oftest i situasjoner der dyrene blir redde og opplever at kalven deres er truet, sier Lier.

Norsk Friluftsliv håper at kuvettreglene vil gjøre sommeren enklere for dyr og mennesker.

– Det er mer enn plass nok til både turgåere og kyr i naturen. Så lenge man viser hensyn, også til firbeinte, er sjansen mye mindre for at det oppstår uønskede hendelser, avslutter hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *