5.021 arbeidssøkere i Buskerud i april

I april var 5.021 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 3.078 personer registrert som helt ledige i april. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.833 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med april i fjor, er nå 590 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 644 personer (+20 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I april var 1.188 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 175 personer (+17 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Arbeidsledigheten er fortsatt ganske lav i Buskerud. Likevel er det for mange innbyggere som kan jobbe, men som ikke har en jobb å gå til. NAV-kontorene samarbeider derfor tett med arbeidsgivere lokalt, for å bidra til at flere kommer i arbeid, sier Inger Anne Speilberg, direktør i NAV Vest-Viken.

NAV registrerte 2.345 nye ledige stillinger i Buskerud i april. Det er 6 prosent flere stillinger enn på samme tid året før. 439 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 370 er innen butikk- og salgsarbeid og 205 er innen ingeniør- og IKT-fag.

Alder og kjønn

I april var det 1.138 helt ledige kvinner i Buskerud, en økning på 130 personer (+13 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 1.940 helt ledige menn i Buskerud i april. Det er en økning på 306 personer (+19 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Det er en økning i antall helt ledige i nesten alle aldersgrupper sammenlignet med april i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 176 personer (+30 prosent). I denne aldersgruppen var det 770 helt ledige i Buskerud i april.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 133 personer (+16 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 78 personer (+13 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 8 personer (+18 prosent). I aldersgruppen over 60 år er det en liten nedgang på 7 personer (-4 prosent).

Høyest og lavest

Modum er kommunen med høyest ledighet i Buskerud i april, der 3,0 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Buskerud finner vi i Flå, der 0,7 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i april.
Statistikk fra NAV viser at 338 personer (11 prosent) av de helt ledige i Buskerud er permitterte. Det samme gjelder 237 personer (20 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Buskerud nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *