Byggingen av Frøytlandsfoss kraftverk i Fedavassdraget i Kvinesdal kommune startet høsten 2023.

Milliardsatsing i vannkraft og nett

Kraftbehovet i Norge er prekært. Nå trapper fornybarkonsernet Å Energi opp sin egen kraftsatsing og vil investere over 30 milliarder kroner i mer kraft og nett de neste 10 årene.

– Norge trenger mye mer fornybar kraft for å redusere utslipp, få rimeligere kraftpriser og til å utvikle nye industrier og arbeidsplasser. Potensialet for å produsere mer fornybar energi i Norge er stort, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Før helgen la NHO, LO og Energidepartementet frem sin felles sluttrapport, Kraftløftet. Organisasjonene har kartlagt strømbehovet i hele landet og fastslår at behovet for mer kraft og nett er prekært.

– Vi går nå i gang med vårt eget kraftløft, og har allerede startet opp en rekke nye oppgraderings- og nybyggingsprosjekter. En rekke utvalg og rapporter har pekt på viktigheten av mer fornybar kraft. Da er det nærmest et paradoks at 2023 var et av årene det ble satt i gang færrest fornybarprosjekter, sier Syvertsen, som håper på kraftig bedring allerede i år.

Å Energi går inn i 2024 med klare ambisjoner om å bidra med mer kraft og nett. Konsernet har flere prosjekter innen både vannkraft, solkraft og havvind på blokka, og er allerede godt i gang med vannkraftsatsingen. Konsernet ser for seg å investere rundt 12 milliarder kroner i vannkraft fremover. I tillegg planlegger datterselskapet Glitre Nett å investere nærmere 20 milliarder kroner i forsterking av strømnettet i Agder og Buskerud. 

Milliardløft i vannkraft

– I løpet av de neste ti årene vil vi årlig investere mellom 1 og 1,5 milliarder i vannkraft. Dette vil fordeles på oppgraderinger av eksisterende anlegg, samt utvikling av nye prosjekter, sier Syvertsen.

Syrtveit kraftverk i Evje og Hornnes kommune og Randselva kraftverk på Ringerike er de to største prosjektene som er under utvikling. Totalt utgjør disse over 300 GWh i årsproduksjon. I tillegg jobber konsernet med ytterligere 7-10 nye vannkraftprosjekter, inkludert pumpekraftverk.

Byggingen av Frøytlandsfoss kraftverk i Fedavassdraget i Kvinesdal kommune er godt i gang. Kraftverket har en investeringsramme på rundt 77 millioner kroner, og vil kunne produsere 9,8 GWh ren, fornybar kraft årlig. Det tilsvarer behovet til rundt 600 boliger.

I august i fjor åpnet Å Energi Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune med en kostnad på 350 millioner kroner. I Nore og Ulvdal kommune er Godfarfoss kraftverk under bygging og vil være klar for å kunne produsere kraft i august senere i år. Kraftverket vil produsere 40 GWh og gi strøm til over 2 000 boliger.

Avgjørende med forutsigbare rammebetingelser

Regjeringens avvikling av høyprisbidraget i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 var et skritt i riktig retning for å legge til rette for mer vannkraft.

– Vannkraft innebærer store investeringer som skal stå seg over 50-60 år. Derfor er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser som gjør investeringene mulig, sier Syvertsen, og understreker at det totale skattetrykket må ned for å sikre tilstrekkelig kapital til å realisere det kraftløftet som er nødvendig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *