Idretts- og aktivitetsglede for alle – de gode løsningene finner vi sammen!

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Med stadige økende matvarepriser, høyere rente og dyrtid, er konsekvensen lange matkøer hos frivillige organisasjoner. Tekst: Janne Hafskjold, Drammen Idrettsråd Denne målgruppen har liten eller ingen mulighet til å betale medlems- og aktivitetskontingent for deltakelse i aktivitet. Drammen idrettsråd i […]

Kulturarv-gründerar får hjelp

Næringsdrift i gamle hus er utfordrande. Riksantikvarens nye rettleiar skal gjere det enklare for kulturarv-gründerar som vil starte med næringsdrift i gamle hus. – Vern gjennom bruk er den beste måten å ta vare på kulturmiljø. No gjer vi det lettare for kulturarv-gründerar og andre som ønskjer å ta i bruk kulturminne. Med ein ny […]

Norges nye midtpunkt

Hvem vil vel ikke være det nye årets midtpunkt? Nå kan du sjekke om du er nærmere enn du tror, i Kartverkets liste over norske kommuner og fylkers geografiske midtpunkt etter endringene 1. januar 2024. Torsbergveien på Konnerud er Drammen kommunes midtpunkt. Kommune- og regionendringene som trådte i kraft samtidig som nyttårsrakettene lyste opp himmelen, […]

Nortura har signert ny avtale om bærekraftslinkede lån

22. desember ble låneavtalen som Nortura har med DNB, Nordea, Danske Bank og Sparebank 1 SR Bank reetablert og signert på ny i oppdatert format. Nortura var tidlig ute med så kalte Sustainability linked loans, (SLL eller bærekraftsrelatert lån) og etablererte den første avtalen allerede i 2020. Låneavtalen er knyttet opp til Norturas ambisiøse mål […]

Jørn Lier Horst solgte flest bøker i fjor

Jørn Lier Horst er den forfatteren som solgte aller flest bøker i norske bokhandlere i 2023. Tallene fra Bokhandlerforeningen er klare i sin tale: Det er bøkene til Jørn Lier Horst som norske bokkjøpere oftest velger seg. – Forfattere vil jo bli lest, så dette var en gledelig oppsummering av bokåret 2023. Jeg tar det som en […]

Milliardsatsing i vannkraft og nett

Kraftbehovet i Norge er prekært. Nå trapper fornybarkonsernet Å Energi opp sin egen kraftsatsing og vil investere over 30 milliarder kroner i mer kraft og nett de neste 10 årene. – Norge trenger mye mer fornybar kraft for å redusere utslipp, få rimeligere kraftpriser og til å utvikle nye industrier og arbeidsplasser. Potensialet for å […]