Søk forbrukslån uten sikkerhet med disse tipsene

Når du skal låne penger med et forbrukslån uten sikkerhet gjelder det å bevise for banken at du er betalingsdyktig. Kan du vise til en stabil privatøkonomi øker også sjansen for å motta et billig pristilbud.

Når det kommer til å skaffe et rimelig forbrukslån er det flere ting som er verdt å fokusere på. 

Dette er en kort oppsummering av temaene som diskuteres.

  • Hvorfor det er viktig å søke lån flere steder.
  • Hvorvidt et forbrukslån uten sikkerhet egentlig kan klassifiseres som “billig”.
  • En rask gjennomgang av kravene for låne penger til forbruk.
  • Litt om nordmenns lånevaner.

Et viktig faktum er at banker i Norge ikke tar seg betalt for å vurdere en lånesøknad. Det gir også mening, gitt at nesten alle søknader om forbrukslån bestemmes på bakgrunn av en algoritme.

For å skaffe et billig forbrukslån bør man alltid begynne med å sammenligne gjeldende lånepriser i de ulike bankene.

Søk lån flere steder og velg billigste bank

Det første tipset er at man alltid bør hente inn konkurrerende tilbud fra så mange banker som mulig.

Siden det finnes såpass mange aktører på markedet – der alle stiller ulike krav til søkere – gjelder det å forsikre seg om at man får den beste renten. 

Søk lån med en sammenligningstjeneste som forbrukslån.no, hvor du lettere kan identifisere hvilke banker som tilbyr billigste forbrukslån uten sikkerhet. De har “samlet data og informasjon fra de fleste forbrukslån-banker i Norge”.

Låneformidlere kan også hjelpe

Søknader kan også sendes inn gjennom låneformidlere. En låneformidler er en tredjepart som samarbeider med flere forskjellige banker. 

Gjennom disse kan man sende inn én søknad og motta svar fra banker som aksepterer søknaden. Dermed sparer man tid, pluss at sannsynligheten øker for å finne et billig lån.

Å søke om selve lånet er som kjent uforpliktende, noe som gjelder finansiering både med og uten krav til sikkerhet. Sender man inn søknader til et større antall banker kan man fort kutte renteomkostningene betydelig.

Den siste uken har det kommet meldinger om at stadig færre søker om forbrukslån og kredittkort. NRK skriver blant annet at volumet av søknader har falt nærmere 35% hos store tilbydere.

Hva kan betegnes som et billig?

Når det kommer til forbrukslån uten sikkerhet er det slik at prisene spriker voldsomt, noe du vil kunne se på billigsteforbrukslån.com. Der noen banker krever 6-78% rente vil andre kunne ta priser på flere hundre prosent.

Undersøkelser gjort av den norske sentralbanken viser at majoriteten av låntakere ender opp med en rente i området mellom 13-14%. Alt under dette kan derfor betegnes for å være billig når man låner penger uten sikkerhet.

Kravene for å låne penger uten sikkerhet

De forskjellige långiverne på markedet stiller ulike krav til låntakere, men enkelte kriterier vil man kunne møte flere steder. 

Man kommer langt med høy årslønn og akseptabel gjeldsgrad. Nesten alle banker setter et minimumskrav på 200 000 i årlig bruttoinntekt. Enkelte banker forlanger høyere inntekt enn dette.

Gjeldsgraden forteller banken mye om søkers evne til å betjene gjeld, og er ofte avgjørende for hvorvidt man får innvilget et billig forbrukslån.

Er du selvstendig næringsdrivende? Da gjelder det å ha levert lignet inntekt i minimum tre år. Mange banker har en nedre aldersgrense på 23 år, men det finnes imidlertid de som er villige til å innvilge lån til 18-åringer. 

For utlendinger bosatt i Norge gjelder andre regler. Noen banker krever norsk statsborgerskap, mens andre lar søkere slippe gjennom hvis de har skattet til landet i minst 2-3 år. Samtidig er det et standardkrav at man står registrert i folkeregisteret.

Finanstilsynets jerngrep

Det er ikke bare bankene som stiller krav til kundene. Myndighetene krever at bankene følger visse forskrifter, hvorav de seneste trådte i kraft i januar 2019. 

Banker skal nå gjennomføre en test av låntakeres økonomi. Målet er at de skal kunne nedbetale egen gjeld selv dersom renten øker med 5%. Gjelden skal ikke være høyere enn låntakers årlige bruttoinntekt ganger fem. Dette inkluderer alle typer lån.

Nedbetalingstiden skal heller ikke overgå fem år og rammekreditter skal omgjøres til nedbetalingslån. 

Med rammekreditter menes lån som kan bli trukket opp flere ganger, akkurat som et kredittkort. En av grunnene til at myndighetene har kommet på banen med flere og strengere krav, er den massive økningen i forbruksgjeld. Staten er bekymret for at mange ikke vil klare å gjøre opp for seg.

Nordmenns lånevaner

Ifølge tall publisert av NRK i midten av 2019, har 30 000 nordmenn 1 million kroner i forbruksgjeld. Problemet er at en liten gruppe har opparbeidet seg stor gjeld som er vanskelig å betjene.

Omkring 180 milliarder kroner er den totale balansen for usikret gjeld i Norge. Dette fordeler seg på en rekke ulike produkter som forbrukslån uten sikkerhet, rammekreditter, avdragskjøp og kredittkort.

Budsjetter for kostnadene (på forhånd)

Søk om et lån først etter du har budsjettert for alle kostnader i din egen husholdning. Undersøk hvor mye du har til overs etter at andre regninger er betalt hver måned. Dette beløpet er hva du kan bruke til å betjene gjeld.

Basert på denne summen kan du sjekke hvor mye du har råd til å låne, og hvilken rente som er akseptabel.