Foto: Cravetiger/ Getty Images

Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft

Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte. Søknader behandles fortløpende i 2023.

Viken fylkeskommune har satt av om lag 45 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) for 2023.

Stimulerer til lønnsom næringsutvikling

Å støtte bedrifter i omstilling slik at de kan gi sine ansatte nødvendig kompetanseheving er et viktig næringspolitisk virkemiddel som Viken fylkeskommune som samfunnsutvikler besitter.

– Gjennom tilskuddsordninger stimulerer vi til lønnsom næringsutvikling og sørger for at bedrifter kan få til nødvendig omstilling inn i for eksempel det grønne skiftet, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Trenger du veiledning?

Har du behov for bistand i søknadsprosessen, kan du bestille en rådgivningstime med en av våre rådgivere. De kan gi utfyllende informasjon om ordningen, samt beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden.

Fakta om BIO-ordningen

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en vesentlig omstilling, som endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering i nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Det kan søkes om inntil 700.000 kroner i støtte per bedrift, og inntil 75.000 kroner pr ansatt som deltar i opplæringen.
  • BIO-ordningen er et tilbud til alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.
  • Viken fylkeskommune har satt av om lag 45 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) for 2023.
  • Siden 2020 har Viken fylkeskommune støttet 250 bedrifter med totalt 100 millioner kroner.
  • Se hvilke bedrifter som mottok støtte i 2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *