Hver tredje nordmann finner kjærligheten i ferien

Valentines day ligger like rundt hjørnet og rekordmange har sikret seg en utenlandstur i vinter. Men hvor romantiske er egentlig nordmenn på ferie? Og har vi mer, eller mindre sex i utlandet enn hjemme? Sommerflørt, eller ekte kjærlighet: Nordmenn ser ikke ut til å ha problemer med å danne romantiske forhold i ferien. I en […]

1,8 millioner har ikke sjekket skattekortet

Med små grep kan du unngå å betale for mye eller for lite i skatt. I desember ble det sendt ut 4,3 millioner skattekort til norske lønnstakere og pensjonister. I skattekortet står det hva Skatteetaten antar inntekten din blir i 2023, hvilke renteinntekter og renteutgifter du får, hvilken formue du har og hva du skal betale i skatt i løpet […]

Rekkeviddeangsten er ikke død

Flere enn halvparten av elbilistene frykter å gå tom for strøm på langtur, viser en ny undersøkelse fra NAF. – Rekkeviddeangsten lever i beste velgående, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Hele 55 prosent av elbilistene svarer at de er redde for å gå tom for strøm på langtur i NAFs nye store elbilundersøkelse, […]

Reduserer bruken av ny plast med 1000 tonn årlig

I desember endret den folkekjære Pepsi MAX 0,5 L drakt, da Ringnes gikk over til flasker med 80 % resirkulert plast. Nå kan du også nyte din Solo, Villa og Eventyrbrus på 0,5 L flasker laget med tilsvarende mengde resirkulert plast. Med dette reduserer Ringnes i sum bruken av ny plast med 1.000 tonn årlig. […]

Regjeringen satser på reiselivet med disse fem tiltakene

Regjeringen arbeider med fem tiltak som skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet. – Reiselivet har vært gjennom tøffe år med pandemi. Nå er det viktig at næringen har rammebetingelser som legger til rette for investeringer og vekst. […]

– Barnevern og politi må samarbeide bedre

Barnevernsinstitusjoner må samarbeide bedre med politiet for å unngå farlige og truende hendelser. Det mener politiadvokat Kai Spurkland i Oslo Politidistrikt og Kjeld Christian Fjeldvig fra Humana omsorg og assistanse. Hver dag opplever ansatte i norske barnevernsinstitusjoner truende situasjoner. -Det som skjer oftest er trusler, både om at ungdommene skal skade seg selv eller de […]

Frykter enda flere unge uføre

Andelen uføre i samfunnet gikk litt ned i fjor. – Men blant de aller yngste øker andelen. Mange av dem sliter med psykiske lidelser. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. Uføretrendene er hentet fra 3. kvartalstallene til NAV fra 2022. 21.500 unge uføre i Norge – Selv om totalen gikk noe ned […]

Barn utsatt for vold og overgrep må selv bære byrden

En ny rapport fra Stine Sofies Stiftelse viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep. I en rekke tilfeller er hensynet til barnas beste ikke tillagt nok vekt. Resultatet er at barn som er utsatt for vold eller overgrep ikke får den beskyttelsen og ivaretakelsen de bør og har krav […]

Rekordmange saker i Konfliktrådet i fjor

Tall fra Konfliktrådet viser at Konfliktrådet i Sør-Øst mottok 950 saker i 2022. Dette er 300 flere saker enn i 2021 og tilsvarer en økning på nesten 60 prosent. – Dette er en betydelig økning fra 2021. Konfliktrådet i Sør-Øst behandler med dette flest saker i Norge. Vi har stor økning både av saker som overføres […]

Forskere skal følge 1250 barn i 14 år: — Unikt i norsk sammenheng

Tidlig i 2023 skal forskere fra fem norske universiteter begynne på et omfattende arbeid med å kartlegge norske barns ferdigheter innen lesing, skriving, språk, matematikk og sosial utvikling. — Utdanningsmyndighetene i Norge har lenge etterlyst flere slike studier, sier Håkon Kavli, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Barn er forskjellige og utvikler seg i ulikt tempo. Noen er […]