Mathias Steen Sollie og Eli Steen.

Vedtaket er et sykdomstegn i kommunen

Jeg blir rystet både som mor , og som leder i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Drammen og Lier lokallag.

Tekst: Eli Steen, mamma til utviklingshemmet sønn i arbeidsfør alder og leder i NFU Drammen og Lier lokallag

Refererer til plussak i DT om Thor Andre (25) og kollegene fikk nedslående beskjed: – Kjempetrist.

Min sønn er heldig. Han har verdens beste jobb. Han jobber på Jobbfruktavdelingen på Sørvangen. Som mor til barn med utviklingshemming, er det ikke en selvfølge å få jobb. Dere vet selv hvor viktig jobb er for egen identitet, selvbilde, helse – og ikke minst økonomi. I tillegg er arbeidsplassen en sosial arena som betyr enda mer for utviklingshemmede da de ikke har så aktive liv utenom jobben.
Høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet har lenge vært viktige mål i norsk velferdspolitikk, og det skal også gjelde for utviklingshemmede.

Allerede knapt med arbeidsplasser

Per i dag er det så å si ingen av dem som har arbeid i ordinær virksomhet. Aktivitetssentre eller varig tilrettelagt arbeid, såkalt VTA plass, er muligheten. For å få en VTA plass må noen gå av med pensjon eller dø først. Jeg kjenner flere som har fått beskjed om at de kanskje kan få jobb om tre eller fem år – kanskje…
Så når kommunen fatter vedtak som bidrar til uforutsigbarhet for en type arbeidsplasser som allerede er knapp faktor, blir jeg rystet. Innkjøpsavdelingen i Drammen kommune mener seriøst at kommunen skal kjøpe jobbfrukt fra et firma i Oslo, noe som innebærer 90 kilometer biltur tur / retur for å levere LANGREIST FRUKT hver dag. Og det skal være bærekraftig og klimavennlig?

I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 står det så fint at FNs bærekraftmål står sentralt i utviklingen av Drammen kommune. Seks satsingsområdene skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden, som bl.a. God oppvekst og godt liv, klima- og miljøvennlig utvikling og mangfold og inkludering. Vedtaket om å kjøpe jobbfrukt fra en bedrift i Oslo, som innebærer 90 kilometer biltur tur / retur kommer i konflikt med flere av hovedmålene og delmålene i kommuneplanens  samfunnsdel. Så hvorfor bruker kommunens administrasjon og politikere så mye tid på en plan som ikke skal følges? Skulle ikke den være kompasset for veien videre?

Langreist frukt

Artikkel 27 Arbeid og sysselsetting i CRPD (Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) mener jeg også er i konflikt med vedtaket om å kjøpe LANGREIST FRUKT.
I 2020 startet Bufdir et prosjekt som på sikt skal sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunene hadde lite kjennskap til CRPD.
Et utvalg kommuner ble invitert inn som pilotkommuner, deriblant Drammen. Så i 2022 har det vært testet ut opplæringsmateriell og avholdt konferanser. Dersom kommunens ansatte og politikere ikke har fått med seg noe av dette, har de ikke fulgt med i timen. Innkjøpsavdelingen har tilsynelatende vært fritatt fra å arbeide i tråd med kommuneplanen, FNs bærekraftsmål og CRPD.

Bidra til et inkluderende arbeidsliv

Drammen kommune har også en Anskaffelsesstrategi hvor delmål 6 sier følgende: Kommunens anskaffelser bidrar til et inkluderende arbeidsliv og arbeid til flere mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne. Anskaffelsesregelverket åpner for at kommunen kan reservere kontrakter til bedrifter som har som hovedformål å integrere personer med nedsatt funksjonsevne, eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Det står tydelig i Anskaffelsesstrategien at Drammen kommune skal:
•Benytte anskaffelser som virkemiddel til å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet for utsatte grupper.
•Prioritere innkjøpskategorier som er egnet til å styrke vinnersjansene for arbeidsmarkedsbedrifter og andre bedrifter som sysselsetter personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte personer.

Når alt dette er sagt, så er jeg sikker på at Sørvangen og Jobbfruktavdelingen ikke er avhengige av å levere KORTREIST FRUKT til Drammen kommune for å overleve. Men vedtaket som er gjort er et sykdomstegn i kommunen, og en skam for de som har gjort vedtaket. Så skam dere!! Våkn opp, politikere!

2 Responses

  1. Jeg syntes det var godt skrevet. Jeg vet som mamma selv at dette er et tema som er viktig. Vi må også inkludere dem, de trenger det som alle og få jobbe. Det er en menneskerett – de må også føle de kan få bidra og tjene egne penger. Vi trenger å få de med på laget, de er en ressurs. De har også følelser, noe vi glemmer. Vi tror de godtar ikke å bli hørt. Jeg vet at vi må få de inn på tilrettelagte arbeidsplasser. De må få stå opp morgenen, møte nye mennesker, få føle de betyr noe og få et nettverk. Noe de ikke vil få blir om de ikke tatt på alvor. Alle betyr like mye, og de må også få føle seg verdifulle. 🥰💙Jeg synes de ikke må bli sviktet bare fordi vi tror de ikke klarer. De klarer så mye, og jeg blir skikkelig lei meg når vi tror de ikke merker dette. Jeg savner flere fritidsaktivitet, for jeg vet som engasjert mamma at venner er noe du ikke så lett får tak i med våre barn og ungdommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *