Vedtaket er et sykdomstegn i kommunen

Jeg blir rystet både som mor , og som leder i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Drammen og Lier lokallag. Tekst: Eli Steen, mamma til utviklingshemmet sønn i arbeidsfør alder og leder i NFU Drammen og Lier lokallag Refererer til plussak i DT om Thor Andre (25) og kollegene fikk nedslående beskjed: – Kjempetrist. Min […]

Du kan ikke være lykkelig hele tiden

Jeg husker ikke hvem som sa disse ordene til meg, men de endret tankegangen min. Og dermed litt av livet mitt. Til det bedre! For du kan ikke være lykkelig hele tiden. Lykke er en følelse og ikke en tilstand. Husk det. Da forsvinner litt av lykkepresset. Kroppen kan ikke være lykkelig hele tiden. Kroppen […]