Brødrene Andreas Aashamar Moldskred (til venstre) og Stian Enstrøm Moldskred er glad for universitet i byen. – Det gir mulighet til å ta høyere utdanning på hjemstedet for oss som ikke kan flytte, sier ingeniørstudentene fra Horten. De ser frem til å møte nye medstudenter ved høstens studiestart.

11.688 har fått tilbud om studieplass ved USN

Årets opptakstall er klare. USN tilbyr studieplass til 6.591 søkere gjennom Samordna opptak og 5.097 søkere gjennom lokalt opptak. I alt har 11.688 fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra høstens studiestart.

– Jeg vil gratulere alle som har fått tilbud om studieplass ved universitetet vårt, og ønsker velkommen til studiestart i august, sier rektor Petter Aasen.

Han minner om at fristen for å svare ja til tilbud og eventuelle tilbud om venteliste går ut ved midnatt i dag. Til deg som ikke har søkt høyere utdanning, er mulighetene fortsatt åpne på ledige studieplasser.

– Det er gledelig å se at USN også rekrutterer godt i regionen hvor vi har åtte ulike campuser. Vi ser frem til å ta imot mange nye og gamle studenter ved studiestart i august, sier viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen.

Mange nye studenter tas imot ved Universitetet i Sørøst-Norge ved studiestart 14. august. (Foto:USN)

Det store bildet

Det store bildet viser at studietilbudene for grunnskolelærer-, barnehagelærer- og sykepleieutdanningen opplever kraftig nedgang over hele landet, inkludert storbyene. Antall internasjonale studenter har også gått ned etter innføring av studieavgift for denne gruppen.

Den nasjonale trenden viser seg også i opptakstallene til USN.

– Vi registrerer at det er stor interesse for våre profesjons- og arbeidslivsrettede utdanninger. Samtidig ser vi at søkningen til USN reflekterer nasjonale trender. Det innebærer at vi fremdeles har ledige studieplasser innenfor lærerutdanninger, sykepleie og flere ingeniørutdanninger. Dette er fagområder hvor det er stor etterspørsel i arbeidsmarkedet. Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått studieplass, kan nå melde seg og bli tatt opp etter førstemann til mølla-prinsippet, sier Aasen.

Norske universiteter og høyskoler opplever en kraftig nedgang i antall internasjonale studenter etter at Stortinget vedtok innkreving av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits fra høsten 2023.

– Det ser ut til at USN har mistet omtrent nitti prosent av sine internasjonale studenter. Studier som fremmer global og internasjonal forståelse gjennom møte mellom norske og internasjonale studenter, vil bli skadelidende, sier Marheim Larsen.

Hun presiserer at antall utsendte studietilbud kun gir en indikasjon på årets opptak.

– Først når vi ser hvor mange studenter som takker ja til tilbudet, og møter til studiestart, kan vi si noe konkret om hvordan årets opptak har gått sammenlignet med fjoråret.

Så mange har fått tilbud per campus

Studier som søkes gjennom felles opptakssystem – Samordna opptak – gjelder bachelorprogrammer og profesjonsstudier som sykepleie, lærer, ingeniør, økonomi og flere andre.

Lokalt opptak gjelder for spesifikke programmer som søkes direkte hos studiestedet, i hovedsak masterutdanninger, videreutdanninger, y-vei og tresemesterordning til ingeniørutdanning, praktisk-pedagogisk utdanninger, kortere studier og internasjonalt opptak.  

Antall søkere som har fått tilbud om studieplass ved hver enkelt campus hos USN fordeler seg slik:

 • Vestfold: Til sammen 2.675 tilbud om studieplass er sendt. Av disse er 1.483 i Samordna opptak (1.582 i 2022) og 1.192 i lokalt opptak.
 • Drammen: 1.832 (903 i Samordna opptak (947 i 2022) og 926 i lokalt opptak)
 • Porsgrunn: 1.785 (599 i Samordna opptak (634 i 2022) og 1.186 i lokalt opptak)
 • Kongsberg: 1.013 (473 i Samordna opptak (481 i 2022) og 540 i lokalt opptak)
 • Bø: 2.123 (1701 i Samordna opptak (1.749 i 2022) og 422 i lokalt opptak)
 • Notodden: 887 (536 i Samordna opptak (568 i 2022) og 351 i lokalt opptak)
 • Ringerike: 1.204 (790 i Samordna opptak (828 i 2022) og 414 i lokalt opptak)
 • Rauland: 114 (51 i Samordna opptak (52 i 2022) og 63 i lokalt opptak)

Mest populære utdanninger

Ved flere studier er det tøff kamp om plassene, og lange ventelister. I det ordinære samordna opptaket har USN til sammen 3.217 søkere på ventelister og 1.478 søkere på ventelister i lokalt opptak. I lokalt opptak opplever også masterutdanningene ved USN svært god interesse.

Fagområder som er mest populære ved årets opptak hos USN:

 • IT-fag
 • Maritime fag
 • Samfunnsvitenskap og jus
 • Økonomi og ledelse
 • Helse- og sosialfag med barnevernspedagog og vernepleie i Porsgrunn, radiografi i Drammen og optometri i Kongsberg.

– Norges eneste optikerutdanning tilbys hos oss, og vi er fornøyde med at søkningen til studiet har holdt seg stabilt over flere år, sier Marheim Larsen.

På ingeniørutdanningene har antall tilbud økt fra i fjor i både Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

Studier med lengst venteliste i årets opptak:

 • Bachelor i jus, campus Ringerike (506 på venteliste)
 • Informasjonsbehandling, årsstudium, campus Bø (307 på venteliste)
 • Bachelor i radiografi, campus Drammen (253 på venteliste)
 • Bachelor i skipsfart og logistikk, campus Vestfold (236 på venteliste)
 • Bachelor i økonomi og ledelse, campus Drammen (225 på venteliste)

Studier med størst konkurranse i årets opptak:

 • Digital mediedesign, årsstudium, campus Notodden (poenggrense 56,5)
 • Informasjonsbehandling, årsstudium, campus Bø (poenggrense 56,0)
 • Bachelor i jus, campus Ringerike (poenggrense 54,4)
 • Bachelor i kunst og design, campus Notodden (poenggrense 53,7
 • Design i nye medier, årsstudium, campus Notodden (poenggrense 51,7)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *