NÆRINGSDRIVENDE: Kultursjef Lidia Ivanova Myhre vil at kunstnere skal lære seg å drive forretning også. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at dette skjer.

Øvre Eiker strekker ut en kulturell hånd

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i mai 2013.

Gjennom prosjektet “Forbilde 2015” satser Øvre Eiker på at kultur og næring skal komme nærmere hverandre. Nå inviterer de kommunene i Vestregionen med i satsingen.

I disse dager ventes det på at en ny nasjonalplan for kultur og næring kommer ut i lyset. Det er Nærings- og handelsdepartementet, Kulturdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som sammen står bak satsningen. Det er første gang tre departementer samarbeider om en slik plan på tvers av faggrensene.

– Dette er veldig positivt. Kultur- og næringslivet trenger en slik satsing for å forene kompetansen i de aktuelle fagområdene. Dette vil øke muligheten for mer verdiskaping og innovasjon, sier kultursjef Lidia Ivanova Myhre i Øvre Eiker kommune.

Øvre Eiker kommune har siden januar 2012 jobbet bevist og målrettet med prosjektet “Forbilde 2015”. Et prosjekt som er tuftet på kommunens kulturstrategi og som nå er en del av kommunens næringsplan. Målet er å profesjonalisere kulturnæringene og legge til rette for bedre samarbeid mellom kultur- og næringsmiljøene.

– Kultur og næring snakker to forskjellige språk. Det er et mål for Øvre Eiker kommune at representanter med kunst- og kulturkompetanse og næringsaktører møter hverandre i en atmosfære av gjensidig tillit, slik at det kan utvikles innovasjon og variasjonsrikdom i kontaktfeltet mellom dem. 

Involverer naboene

Øvre Eiker stopper ikke i egne bygder. De innser nødvendigheten av samarbeid på tvers av kommunegrensene.

– Øvre Eiker ønsker ikke å stå alene om dette. Vi inviterer alle kommunene i Vestregionen til et samarbeid om satsingen. For oss er det viktig at vi står sammen med flere, deler våre erfaringer og lærer av andre. Dette krever et samarbeid på tvers av kommunegrensene, sier Lidia I. Myhre.

– I første omgang har vi invitert til et seminar: Kulturnæringens Trumfkort, som vil gi viktig innføring i publikumsutvikling og innovasjon. Alle 16 kommunene i Vest-regionen er invitert til denne dagen i Vestfossen Kunstlaboratorium den 6. mai. 

Disse kommunene er: Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Jevnaker, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. To av landets ledende eksperter på feltet holder foredrag; Sjur Dagestad og Kristin Danielsen. Dagestad er seriegründer, stifter av innovasjonsselskapet Innoco AS og professor i innovasjon på NTNU. Danielsen direktør for MIC (Norsk musikkinformasjon) og underviser ved BI og Universitetet i Tromsø i bl.a. publikumsutvikling. Stortingsrepresentant og leder for Foreningen Norden, Olemic Thommessen, åpner seminaret.

Mange kulturnæringer har allerede meldt seg på, men det er noen få ledige plasser igjen. Fristen går ut i dag.

Må kunne selge

Lidias kjepphest er at kunstnere skal se at de også må være næringsdrivende. Og at næringslivet skal se verdiskapningen av kunsten.

– En kunstner må kunne selge arbeidet sitt. Det er dessverre slik at mange kunstnere ikke har trent opp den evnen, og det er vår oppgave som kulturkommune å legge til rette for at de blir flinkere. Vi skal skape arenaene for at det skal skje.

– Vi håper og tror at når de andre kommunene i Vestregionen ser hva vi driver med, vil de se nytten av denne satsningen og vil være med oss. Det har i alle fall daglig leder for Vestregionen Nina Solberg gjort – noe vi er glade for, sier Lidia Ivanova Myhre.

Kartlegging har vært første punkt på arbeidsplanen. Kommunen har registrert og talt opp alle som driver med kunst og kultur, og satt dem i bås. Dermed ser de potensialet og utfordringene.

– Det er noen få andre kommuner i Buskerud som har kartlagt sine kulturnæringer. Men arbeidet slutter ikke med kartleggingen, det er da arbeidet begynner på alvor.  Vi satser fullt og helt på ”Forbilde 2015”, fordi vi innser hvor viktig kultur- og næringssatsing er for kommunen. Det handler om identitet og samhold, om å sprenge grenser og få til fruktbare ordninger, sier kultursjefen.

– Et eksempel på et vellykket samarbeid er de seks rundkjøringene i Hokksund. Her har næringslivet sponset lønn til kunstnere som skal utsmykke dem. Dette vil komme både kulturen, næringslivet og innbyggerne til gode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *