6.315 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i oktober

I oktober var 6.315 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med september.  Blant arbeidssøkerne var 3.602 personer registrert som helt ledige i oktober, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed […]