6.315 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i oktober

I oktober var 6.315 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med september.

 Blant arbeidssøkerne var 3.602 personer registrert som helt ledige i oktober, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.804 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.511 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 11.684 helt ledige personer i oktober, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med september, er nå 124 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 3 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 15 personer (-0,3 prosent).

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I oktober var 1.511 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 9 personer (+ 1 prosent) sammenlignet med utgangen av september. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.161 nye ledige stillinger i oktober. Det er 377 færre enn ved utgangen av september, og 539 færre (– 9 prosent) enn på samme tid i fjor.

–  Etterspørselen etter arbeidskraft er stor, og vi håper at arbeidsgivere ser dette som en mulighet til å tilrettelegge for og inkludere flere i arbeidslivet. Det er fortsatt lav ledighet, og antallet arbeidssøkere fortsetter å synke, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter bransje

Sammenlignet med september har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper.

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen serviceyrker og annet arbeid med 64 personer (- 16 prosent), barne- og ungdomsarbeid med 26 personer (- 16 prosent), industriarbeid med 23 personer (- 8 prosent), ingeniør og ikt-fag med 15 personer (- 7 prosent) og bygg og anlegg med 4 personer (- 1 prosent). I gruppen som ikke har oppgitt yrkesbakgrunn er det en nedgang på 20 personer (- 4 prosent).  Vi ser ellers en økning i ledigheten innen reiseliv og transport med 18 personer (+ 6 prosent) og jordbruk, skogbruk og fiske med 11 personer (+ 22 prosent).

De uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i oktober, med 505 personer. Deretter kommer butikk- og salgsarbeid (390 personer), bygg og anlegg (357 personer), serviceyrker og annet arbeid (344 personer) og reiseliv og transport (337 personer).

Alder og kjønn

Det var i oktober 1.671 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 36 personer (– 2 prosent) sammenlignet med september. Det var 1.931 helt ledige menn i Vest-Viken i oktober. Det er en nedgang på 88 personer (– 4 prosent) sammenlignet med forrige måned.

Vi ser en nedgang i antall helt ledige i de fleste aldersgrupper sammenlignet med september. I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 38 personer (– 3 prosent). I aldersgruppen 40-49 år var det en nedgang på 51 personer (– 6 prosent), 50-59 år en økning på 3 personer (+ 1 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en økning på 9 personer (+ 2 prosent).

I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 47 personer (– 5,4 prosent) sammenlignet med forrige måned.  I denne aldersgruppen var det 823 helt ledige i Vest-Viken i oktober.

Høyest og lavest

Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i oktober. Her er 1,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Flå, Rollag og Ål som har, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i oktober.

Statistikk fra NAV viser at 107 personer (3 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 94 personer (6,2 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert. 

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – oktober 2022
    ARBEIDSLEDIGE        

ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK

 
KOMMUNE Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før
Drammen 980 1,9 -43 -674 361 0,7 20 -80
Kongsberg 201 1,4 -22 -132 74 0,5 14 7
Ringerike 257 1,6 10 -95 74 0,5 7 -6
Bærum 822 1,2 -38 -649 241 0,4 40 -17
Asker 696 1,4 -14 -453 238 0,5 23 -8
Hole 43 1,2 9 -29 15 0,4 -1 -6
Flå * * * * * * * *
Nesbyen 13 0,8 3 -15 * * * *
Gol 16 0,6 -1 -16 * * * *
Hemsedal 15 1,0 -4 -21 * * * *
Ål 12 0,5 -4 -5 5 * * *
Hol 21 0,8 -1 -21 * * * *
Sigdal 11 0,6 -1 -6 * * * *
Krødsherad 15 1,3 -1 -8 * * * *
Modum 111 1,6 2 -74 48 0,7 4 -1
Øvre Eiker 139 1,4 -19 -40 65 0,6 5 -40
Lier 182 1,2 -1 -130 44 0,3 -4 -16
Flesberg 12 0,8 3 -4 4 0,3 -2 -1
Rollag 4 0,5 0 -4 * * * *
Nore og Uvdal 10 0,7 3 2 * * * *
Jevnaker 39 1,1 -6 -19 13 0,4 2 -6
Vest-Viken 3 602 1,4 -124 -2 396 1 202 0,5 109 -193
Viken 11 684 1,8 -187 -5 842 3 164 0,5 198 -985
LANDET 45 406 1,6 -605 -22 218 10 942 0,4 178 -4 820

 * I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *