Husk dette, nå kommer frost og snø!

Er du av typen som aldri rydder bort utemøblene? Du er ikke alene. Hele 6 av 10 nordmenn tar inn utemøblene for sent. Nå kommer det minusgrader over store deler av landet og i ytterste konsekvens kan hagemøblene sprenge. Kantar har gjennomført en undersøkelse om nordmenns vaner i hus og hjem. Hele 6 av 10 […]

Sterk vekst i revisjonsbransjen

Etterspørselen øker sterkt for revisjonsselskapene sine tjenester. Fra 2020 til 2021 økte omsetningen med hele 8,2 prosent. Bransjen omsetter nå for 16,6 milliarder kroner. et ventes høy etterspørsel og solid omsetningsvekst også i 2022. I 2021 passerte bransjen for første gang 10 000 ansatte. 97,5 prosent av all næringsomsetning er underlagt revisjon – Vi har over […]

Viktig seier for hundene i Lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har nå avsagt dom i hundeavlssaken. I likhet med tingretten slår lagmannsretten fast at videre avl av rasen cavalier king charles spaniel med dagens genmateriale er i strid med dyrevelferdsloven. For den engelske bulldoggen setter lagmannsretten terskelen høyere, og mener bevisene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde forbudet fra tingretten. Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge […]