Økt sykefravær i Vest-Viken

I 3. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 4,3 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 4,7 prosent (+5,0%), mens det i landet som helhet var på 4,6 prosent (+2,6%). Sammen med sykemeldinger som følge av luftveissykdommer, er […]