6.700 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i desember

I desember var 6.666 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 3.919 personer registrert som helt ledige i desember, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. Bruttoledigheten, […]