6.700 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i desember

I desember var 6.666 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 3.919 personer registrert som helt ledige i desember, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.044 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.622 personer registrert som delvis ledige. I hele fylket Viken var det 12.136 helt ledige personer i desember, noe som tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.
Sammenlignet med november, er nå 240 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 7 prosent. Bruttoledigheten har gått opp med 151 personer (+ 3 prosent). Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I desember var 1.622 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 64 personer (+ 4 prosent) sammenlignet med utgangen av november. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.
I Vest-Viken registrerte NAV 2.035 nye ledige stillinger i desember. Det er 1.556 færre enn ved utgangen av november (- 43 prosent), men samtidig 31 prosent flere enn på samme tid i fjor.
– Vi ser nå en svak økning i ledigheten i Vest-Viken. Dette er som forventet, og deler av denne økningen skyldes at mange avslutter tiltak mot slutten av året. Det er også færre utlyste stillinger nå i desember, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Ledighet etter bransje

Vi ser en økning i ledigheten i de fleste bransjer sammenlignet med forrige måned. Størst økning i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 85 personer (+ 20 prosent), reiseliv og transport med 35 personer (+ 11 prosent) og industriarbeid med 28 personer (+ 10 prosent).

De uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i desember, med 576 personer. Deretter kommer bygg og anlegg (509 personer), butikk- og salgsarbeid (375 personer), reiseliv og transport (368 personer) og
serviceyrker og annet arbeid (367 personer).

Alder og kjønn

Det var i desember 1.615 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 39 personer (+ 2 prosent) sammenlignet med november. Det var 2 304 helt ledige menn i Vest-Viken i desember. Det er en økning på 201 personer (+ 10 prosent) sammenlignet med forrige måned.

Vi ser en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med november. I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 82 personer (+ 7 prosent). I aldersgruppen 40-49 år var det en økning på 60 personer (+ 8 prosent), 50-59 år en økning på 73 personer (+ 13
prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en økning på 13 personer (+ 4 prosent). I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 12 personer (+ 1 prosent) sammenlignet med forrige måned.  I denne aldersgruppen var det 823 helt ledige i Vest-Viken
i desember.

Høyest og lavest

Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i desember. Her er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Nore og Uvdal, Gol og Ål som har, der 0,6 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i desember.
Statistikk fra NAV viser at 291 personer (7,4 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 192 personer (11,8 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *