Idretten sammen om ny langtidsplan Idretten vil!

Norges idrettsforbunds langtidsplan for 2023-2027, Idretten vil! ble vedtatt på Idrettstinget i dag. Planen er overordnet og retningsgivende for hele organisasjonen, og prioriterer fem områder som skal ha forrang og spesiell oppmerksomhet for norsk idrett de neste fire årene. Planens overordnede mål er livslang idrett og flere store prestasjoner. De fem innsatsområdene som Idrettstinget sluttet […]

Idrettstinget styrker anleggsarbeidet

Idrettstinget har i dag vedtatt å styrke organisasjonens arbeid innenfor anleggsområdet. Målet er at det skal bygges flere anlegg og at det er de riktige anleggene som prioriteres. Dette skal vi få til gjennom å bedre samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettsråd. Idrettstinget støttet Viken idrettskrets sitt forslag om at det skal opprettes […]

Endret beviskrav i idrettens straffesaker

Idrettstinget vedtok en endring av beviskravet i straffesaker i NIFs lov. Nå vil det være tilstrekkelig med klar sannsynlighetsovervekt for at NIFs domsorganer kan ilegge reaksjoner mot personer som har begått alvorlige og kritikkverdige handlinger i idretten. Norges studentidrettsforbund fremmet et forslag til idrettstinget om en endring av beviskravet i NIFs lov. Bakgrunnen for forslaget […]

Våren var litt kaldere og våtere enn normalt

Vårsesongen var 0,8 grader kaldere enn normalen for hele landet. Nedbørmengden var 5 prosent høyere en normalt. -Temperaturen for vårsesongen 2023 ligger sånn “midt i” om vi ser på temperaturserien vår som går tilbake til 1901, forteller klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet. Våren regnes som perioden mars til mai. Last ned hele mai- og sesongoppsummeringen […]

Forventer økt satsing på digital sikkerhet og utdanning

Mandag 5. juni legger Totalberedskapskommisjonen fram sin rapport. NITO har klare forventninger til at kommisjonen kommer med tydelige anbefalinger innen digital sikkerhet og kompetanse. – Vi har tydelige forventninger om at IKT-infrastrukturen i helsevesenet underlegges sikkerhetsloven, at en nasjonal skyløsning igangsettes og en kraftig økning i antall studieplasser innen IKT og digital sikkerhet, sier Bjørn […]

Har gjort Norge én million kvadratmeter villere

WWF oppfordret i april det norske folk om å gjøre en innsats for pollinatorer ved å la gressklipperen stå og gresset gro. Nå er over én million kvadratmeter gitt tilbake til naturen, og det er registrert ville kvadratmeter fra små balkonger til selveste Slottsparken. – Det er helt fantastisk å se hvor stort engasjementet for naturens småsuperhelter er, og hvor mange som ønsker å […]

Velkommen til den første Gyldenløve Bryggefestival

Gyldenløve Bryggefestival – Lørdag 17. juni fra 1100 til 1700 inviterer 25 frivillige organisasjoner og lokale kunstnere deg til en heidundrende festival på nedre del av Strømsø, ved Gyldenløve Brygge, Tangenkaia og Bruparken. Det blir en dag med fylt med mange spennende aktiviteter for store og små, på land og vann. Kan hende finner du en aktivitet du får lyst til å begynne med, her er det bare muligheter.