I en årrekke har Slottsgartneriet vært opptatt av å skape gode leveområder for de mange artene som lever i Slottsparken. I dag er rundt fem mål avsatt til eng. Foto: Det kongelige hoff.

Har gjort Norge én million kvadratmeter villere

WWF oppfordret i april det norske folk om å gjøre en innsats for pollinatorer ved å la gressklipperen stå og gresset gro. Nå er over én million kvadratmeter gitt tilbake til naturen, og det er registrert ville kvadratmeter fra små balkonger til selveste Slottsparken.

– Det er helt fantastisk å se hvor stort engasjementet for naturens småsuperhelter er, og hvor mange som ønsker å gi pollinatorene i Norge gode og trygge leveområder, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

I skrivende stund er det registrert 1.256.107 ville kvadratmeter på WWF sine nettsider. Det tilsvarer hele 176 fotballbaner.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Engasjementet vi ser gir oss håp om at vi kan stoppe og reversere tapet av natur, hvis vi står sammen, sier Andaur.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik

Insektene forsvinner

I dag står hele én av tre insektarter i verden i fare for å dø ut. I Norge er hele 30 prosent av villbiene og 22 prosent av sommerfuglene oppført på rødlista for truede arter.

– Vi befinner oss midt i en akutt naturkrise, og det rammer ikke bare ikoniske dyr som elefanter og pandaer, men også helt vanlige arter som mange tar for gitt. Insektene forsvinner i et alarmerende tempo, både i Norge og i andre deler av verden, sier Andaur.

Årsakene til den dramatiske nedgangen er økt bruk av sprøytemidler, ødeleggelse av leveområder, klimaendringer og fremmede arter.

– Mange har, på godt eller vondt, et forhold til insektene, men ikke alle vet hvor viktige de er for oss. Insektene utgjør selve bærebjelken i alle økosystemer. Det som påvirker dem, påvirker også oss. Endringene vi nå ser kan skape dominoeffekter ingen kan forutsi konsekvensene av fordi alt i naturen henger sammen, sier Andaur.

Slottet avgir 5.000 kvm til naturen

WWFs oppfordring om å plante insektvennlige planter eller la naturen i parker og hager stå urørt, har skapt engasjement i hele landet. Både privatpersoner, bønder, borettslag og kommuner har avgitt kvadratmeter til naturen. Engasjementet er størst i fylker som Oslo, Viken og Vestland, men også i Rogaland, Innlandet og Vestfold og Telemark er det mange som ønsker å bidra for å ta vare på naturmangfoldet.

I år har også Det kongelige hoff registrert 5.000 kvadratmeter.

For å få et større artsmangfold i Slottsparken etablerte Slottsgartneriet blomsterenger her i 2011. I dag har parken rundt fem mål med eng. Her vokser det en mengde ulike engblomster og andre vekster som gir gode leveforhold for insekter og gjemmesteder for fugleunger. Engene får vokse fritt og slås to ganger i året.

– Det er så inspirerende å se hva Slottsgartneriet har fått til i Slottsparken. Ikke bare viser det at vi kan skape ekstra rom for naturen og artsmangfold midt i byen, blant asfalt og betong, men at vi på den måten også styrker folks tilgang på nærnatur med alle de positive effektene dette har for oss. Å sikre tilgang på nærnatur er faktisk et eget mål i naturavtalen og noe som kommer til å bli langt viktigere verden over i årene fremover, sier Andaur.

Hans Majestet Kongen er beskytter for WWF Verdens naturfond.

Hver kvadratmeter teller

Alle som gjør en innsats for å bevare naturmangfoldet i hagene sine kan registrere antall kvadratmeter de avgir til naturen på WWFs nettsider, enten man planter insektvennlige blomster, klipper plenen sjeldnere eller legger til rette for pollinatorene på andre måter.

– Sommeren har så vidt begynt, og det er så mye vi kan gjøre de neste månedene for å hjelpe pollinatorene våre. Ved å gjøre litt mindre hagearbeid og la mer av hagen vokse vilt, kan vi bidra til at bier, sommerfugler og blomsterfluer beholder matfatet sitt, og at den viktige rollen insektene spiller i økosystemet ivaretas, avslutter Andaur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *