Utenlandsstudentene blir straffet når regjeringen sover i timen

Regjeringens statsbudsjett for 2024 ble i dag lagt frem, og det er ikke tatt nødvendige grep for norske studenter. Det er ingen reell økning i studiestøtten, og stipendene til utenlandsstudenter står på stedet hvil. President i ANSA, Anna Handal Hellesnes, er skuffet over at regjeringen overser studentene. Studenter blir sterkt oppfordret til å reise til […]

Vedum og Vestre sier ja til grensehandling

Vedum og Vestre sier ja til mer grensehandling også neste år. På tross av lovnader i Hurdalsplattformen om tiltak som kan redusere grensehandelen og styrke konkurransekraften til norsk næringsliv, fortsetter regjeringen politikken med å stimulere nordmenn til å dra over grensen for å gjøre dagligvarekjøp. Vin – og brennevinleverandørenes forening (VBF) mener at avgiftene må […]

Statsbudsjettet: Bremser elbilovergangen

Elbilene har gått fra å ha en symbolsk trafikkforsikringsavgift til å ha den høyeste. – Bensin- og dieselbilene får nå redusert denne avgiften, mens elbilene står på stedet hvil og ender med høyere avgift. Vedum gjør overgangen til elbil vanskeligere, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Avgiftsfordelene for elbiler har blitt mindre og mindre […]

Stortinget må levere én milliard til ENØK i statsbudsjettet

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering er en plan uten et konkret mål, og uten nok penger til å kutte energibruken i bygg. – Når regjeringen ikke følger opp Energikommisjonen, må Stortinget i statsbudsjettet bevilge én milliard kroner, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Energikommisjonen, våren 2023, konstaterte at det er mulig og nødvendig å spare og […]

Elbilforeningen oppgitt over fossilrabatt i milliardklassen

Regjeringen foreslår å sette ned trafikkforsikringsavgiften bare for forurensende biler. – Klimafiendtlig og uforståelig at bilen må forurense for å få avgiftslette, sier Unni Berge, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen. For å få folk til å gå over til elbil, ga man lenge miljørabatt også i trafikkforsikringsavgiften, men nå har elbiler samme avgiftsnivå som fossilbiler. […]

– Vedum viderefører sitt angrep på kunnskap og kompetanse

– Vi er skuffet over Vedums fortsatte angrep på kunnskap og kompetanse, sier Trond Markussen, president i NITO om regjeringens videreføring av den såkalte midlertidige forhøyede arbeidsgiveravgiften. I statsbudsjettet for 2023 ble arbeidsgiveravgiften midlertidig økt for lønn over 750 000 kroner. I statsbudsjettet for 2024 har regjeringen foreslått å øke innslagspunktet til 850.000 kroner. NITO-presidenten […]

Regjeringen svikter fagskolestudentene

ONF er svært skuffet over at regjeringen ikke sikrer rettsikkerheten til fagskolestudentene i statsbudsjettet for 2024, gjennom et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. En av ti fagskolestudenter har ikke tilgang til noen ombudsordning og mange av ordningene vi ser i dag er lokale varianter som ikke innehar nødvendig juridisk kompetanse og heller ikke sikrer habilitet. Dette er […]

Rimelig matmoro i høstferien

En av fire skal ha høstferie melder Virke i en pressemelding. Blant de som skal reise bort er det ca halvparten som skal ha ferie i utlandet. Men må man reise bort for å kose seg i høstferien? Her får du tips til turmat som er både hyggelig å lage og spise sammen Etter mye […]

Ragn-Sells sin nye kampanje «What a waste!» har som mål å endre synet på avfall

Vårt avfall er en skattekiste fylt med råvarer som kan gjenbrukes, men som oftest skjer ikke dette. I dag lanserer miljøselskapet Ragn-Sells en kampanje med tittelen «What a waste!», den har som mål å endre synet på avfall og drive omstillingen mot et sirkulært samfunn. -Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, […]