Arbeidsmarkedet får en boost: statsbudsjettet satser på jobber og økt velferd

Forbundsleder Christopher Beckham er godt fornøyd styrkede velferdsordninger og regjeringens tiltak på arbeidsmarkedet. – Dette vil våre medlemmer merke, sier han.  Regjeringens viktigste jobb er trygg og ansvarlig økonomisk styring i landet vår. Spesielt nå når mange merker høyere priser og renter i hverdagen. Da er videreføringen av arbeidsmarkedstiltakene helt sentrale. Sier Christopher Beckham, forbundsleder […]

Utdanning, helse og omsorg må kutte i stramt kommuneopplegg

Utdanning, helse og omsorg må kutte i tjenestetilbudet  i 2024 også. Økningen i de frie inntektene er spist opp når kommunesektorens kjernetjenester skal finansieres. – Dette er et dårlig signal til alle de som prøver å levere gode velferdstjenester i skoler, barnehager, sykehjem og hjemmetjenester, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Kommunene må kutte framfor å […]

Brenna har levert på løftet, men ikke på elevenes krav

Lørdag 5. august ga regjeringen et løfte om et utstyrsstipendløft på 40 millioner, og i dag kom regjeringens forslag til statsbudsjett. Brenna har levert på løftet, men ikke på elevenes krav, ifølge Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen. – Vi er glade for at regjeringen ser det gjennomtrengende behovet for et økt utstyrsstipend. Stadig hører […]

Et budsjett for økt klasseskille blant studenter

Leder for studentene i Tekna, Christoffer Røneid, er skuffet over studentbudsjettet, og mener det vil skape økte forskjeller mellom de studentene som kan få økonomisk støtte hjemmefra og de som ikke har rike foreldre. I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å øke studentstøtten med 3,8 prosent. – Dette er i realiteten en nedgang, […]

– Press på kommunale tjenester gir stram kommuneøkonomi

– Selv om veksten i kommunesektorens frie inntekter dekker beregnede økte kostnader til tjenestene i 2024, vil presset på kommunale tjenester gi svært krevende budsjettprosesser i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Det er ventet at det kommer 35.000 nye flyktninger fra Ukraina til Norge neste år, i tillegg til de over 60.000 […]

Regjeringens næringspolitikk er ikke friskmeldt

Hovedorganisasjonen Virke mener at regjeringen budsjettforslag ikke løser utfordringene som bedriftene står overfor. Samtidig opplever organisasjonen at regjeringen inviterer næringslivet til politisk dugnad, uten å stille opp med de nødvendige redskapene for å gå løs på store samfunnsutfordringer. Fjorårets statsbudsjett var et sjokk for næringslivet, og har bidratt til å forverre situasjonen for mange bedrifter. […]

– Kompetansekrisen vil gjøre at vi blir digitalt frakjørt

– Skarve 100 nye IKT-studieplasser utgjør knapt en dråpe i havet. Kompetansekrisen vil gjøre at vi blir digitalt frakjørt, sier Trond Markussen, president i NITO, om regjeringens forslag til statsbudsjett. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 har de foreslått å øke antall IKT-studieplasser med 100. NITO, Norges største fagforening for ingeniører og teknologer, mener […]

Kan ta inn 23 milliarder: Fullt frislipp på bompenger neste år

Statsbudsjettet for 2024 viser at norske bilister får økte utgifter neste år. Og den store satsningen på vedlikehold av fylkesveier uteblir. – Her får bilistene en avgiftssmell både på bompenger og drivstoff. Samtidig er det lite nytt på vei og vedlikehold, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund. Neste år kan bilistene måtte […]

Ingen løft for den nære velferden, sier Delta

– Kommunene gir innbyggerne hverdagsvelferd. Da må de sikres nok ressurser. Her holder regjeringen igjen. Det vil bli krevende i mange kommuner, sier Delta-leder Trond Ellefsen. -Kommunene merker den generelle rente- og kostnadsveksten og lokale folkevalgte vil måtte ta harde og vonde prioriteringer i neste års budsjett, sier Ellefsen. Samtidig skal kommunene møte utfordringene knyttet […]

Statsbudsjettet gir ingen garanti for full momskompensasjon

– Det er bra regjeringen sier at frivilligheten skal få full momskompensasjon og øker bevilgningen betydelig, men vi er skuffet over manglende regelstyring av ordningen. Regelstyring vil gi frivilligheten den garantien vi savner, i form av forutsigbarhet og tryggere rammer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Regjeringen foreslår å sette av 2,44 milliarder […]