Utsatt for seksuelt overgrep? Delta i TRUST-studien

Alle personer over 16 år som har vært utsatt for et seksuelt overgrep siste 12 måneder, inviteres til et landsomfattende forskningsprosjekt. Forskerne vil finne ut hvordan de utsatte har det, og hvilken hjelp de tilbys. – Endelig skal de utsattes stemmer bli hørt. Vi vet for lite om hvilken hjelp som gis i tiden etter […]

Strømmeutvalget har overlevert sin rapport til Norges idrettsforbund

Strømmeutvalgets leder Kristin Veierød har lagt frem hovedlinjene og anbefalingene knyttet til strømming av breddeidrett, og overleverte utvalgets rapport til NIFs generalsekretær. Rapporten blir en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for NIFs evaluering av de foreliggende retningslinjene for strømming i breddeidretten. Et samlet utvalg ser ikke betenkeligheter med å åpne for strømming av idrettsarrangementer i aldersklassen […]

Stor tilstrømming av flyktninger legger press på kommunenes tjenester

– Stadig flere ukrainske flyktninger legger stort press på tjenestene. Det vil øke når regjeringen ber kommunene bosette 37.000 flyktninger i 2024. KS ønsker en tettere dialog med regjeringen om situasjonen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen. Dette vedtok landsstyret i KS i en uttalelse i dag. Landsstyret er KS’ øverste politiske organ mellom landsting […]