– Legg vekk ideologien din, Kjerkol

Regjeringen fører en uforståelig politikk innen behandling av rus- og psykiatripasienter – en politikk som rammer de svakeste. Det står  private aktører klare til å hjelpe, men regjeringens ideologiske kamp mot dem synes viktigere enn at folk får hjelpen de trenger. Tekst: Morten Wold og Bård Hoksrud (FrP), Stortingsrepresentanter, medlemmer av helse- og omsorgskomiteen Denne […]

1.065 idrettslag i Viken får utbetalt 172,3 millioner kroner

Trenden fortsetter med rekordutbetaling til idretten etter at NIF har mottatt tildelingen av momskompensasjonen for varer og tjenester for regnskapsåret 2022. 1065 idrettslag i Viken får utbetalt 172,3 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2022. Trenden fortsetter med rekordutbetaling til idretten etter at NIF har mottatt tildelingen av momskompensasjonen for varer og tjenester for regnskapsåret […]

Ringnes tilbakekaller julebrus og eplemost på 0,33 L blank glassflaske

Ringnes har avdekket tilfeller med skader i flaskemunningen på 0,33 l blanke glassflasker som brukes til julebrus og eplemost. Sett opp mot det store volumet av flasker i markedet er omfanget svært begrenset. Som et føre-var tiltak velger selskapet likevel å tilbakekalle produkter som leveres på de aktuelle flaskene. Ringnes er kjent med 9 tilfeller […]

Forventer stor juletrafikk torsdag og fredag

Det blir mye trafikk når over 1 million bilister skal ut på veiene i jula. 21. og 22. desember kan vi vente aller mest kø og kaos, viser bompasseringstall fra Fremtind Service. Fremtinds datterselskap, Fremtind Service, er Norges største utsteder av bombrikke og ser hvor mye trafikk det er på veien ut fra bompasseringer. Det er […]

Kan gi staten inntekter på 747 milliarder kroner

De midlertidige skatteendringene bidro til å sikre aktivitet og arbeidsplasser gjennom en usikker tid og prosjektene vil gi store inntekter til fellesskapet. I juni 2020 vedtok et bredt flertall på Stortinget midlertidige regler i petroleumsskatten. De skulle sikre at aktiviteten og sysselsettingen i olje- og gassnæringen ble opprettholdt gjennom den usikre perioden med pandemi og […]

Slik sparer du penger i jula

I jula er det fare for at strømmen kan ta knekken på budsjettet. Her er enkle tips som kan spare deg for store summer. Når temperaturen begynner å falle, blir både strømforbruket og strømprisene høyere, og fjorårets ekstreme strømpriser ble en hodepine for mange. Kristine Klementsen, nestleder i NITOs ekspertutvalg for kraftforsyning deler sine beste […]

– Det kan potensielt være livsfarlig å lade elbilen fra vanlig stikkontakt

Til tross for at det ikke lenger er lov til å bruke vanlig stikkontakt til lading av elbil, lader fortsatt over 70.000 nordmenn elbilen via stikkontakt, på tross av brannrisikoen det kan medføre. Eksperter peker på kombinasjonen av lite kunnskap og latskap som årsaken til at nordmenn tar denne sikkerhetsrisikoen. – Vårt inntrykk er at […]