Stort tilskudd sikrer Marienlystprosjektet

Stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! Drammens Museum har fått tildelt kr 4,2 millioner til å etablere lystgården Marienlyst som læringsarena for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk gjennom antikvarisk istandsetting og undersøkelser av bygninger og interiører fra 1700-tallet. Tildelingen er en del av Håndverksløftet, Sparebankstiftelsen DNBs satsing på tradisjonshåndverk, og sikrer full fremdrift i Marienlystprosjektet i 2024 og 2025. […]

Karriereekspert: Studiene som sikrer deg jobb

– Det lønner seg å velge en teknologi- eller realfagsutdanning, sier Frida Basma, karriereekspert i NITO i forkant av årets søknadsfrist for høyere utdanning. En ny undersøkelse blant NITOs nyutdannede viser at 3 av 4 studenter fikk jobb før endt studie. Ettertraktet på jobbmarkedet – Med stadig økende behov for teknologisk kompetanse og realfagsutdannede, er […]

Å få ned veiforfallet gir 27 milliarder i gevinst

Nok penger til å få ned vei-forfallet vil gi store gevinster for samfunnet. – Det smaker mye mer enn det koster å holde veinettet ved like, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Både på riks- og fylkesveier gir vedlikehold av veiene mer tilbake enn investeringene koster. Det viser analyser fra Transportøkonomisk institutt og Oslo Economics. Gevinsten for samfunnet […]

En usikker verdenssituasjon styrer valg av reisemål

En urolig verden påvirker ikke reiselysten vår, men påvirker valg av reisemål og reisetype, ifølge Tickets Kantar SIFO-undersøkelse. At det er direktefly/enkle forbindelser og at reisemålet er trygt og sikkert topper listen med henholdsvis 46 og 45 prosent, tett fulgt av reisens pris – tre reisetrender som tydelig gjenspeiler vår tid, ifølge reisebyrået Ticket. Til […]

Holbergprisen i skolen og Drammen vgs inngår samarbeid

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun besøker skolen for å lære om den nye linjen «Samfunnsforskeren» som tar utgangspunkt i deltakelsen i Holbergprisen i skolen. Hvert år arrangerer Holbergprisen en forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, med mål om å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Holbergprisen i skolen (HiS) er Kunnskapsdepartementets verktøy for […]

WWF ut mot Norges overforbruk

12. april er dagen da Norge har brukt opp sin andel av verdens naturressurser for i år. Fra nå av bruker vi av naturen på kreditt. WWF Verdens naturfond krever at regjeringen øker tempoet i omstillingen til sirkulær økonomi. – På grunn av måten vi overforbruker naturen på nærmer vi oss vippepunkter for hvor mye […]

Kartlegger vikingarven som mulig verdensarv

Riksantikvaren kartlegger vikingtidens kulturminner for å vurdere en mulig oppføring på Norges «venteliste» for verdensarv. Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt Riksantikvaren oppdraget, og nå er kartleggingsarbeidet for en mulig oppføring på Norges tentative liste for verdensarv i full gang. – Mange tenker nok først og fremst på vikingskipene, men vikingarven er mye mer enn […]