Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen og Drammen vgs inngår samarbeid

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun besøker skolen for å lære om den nye linjen «Samfunnsforskeren» som tar utgangspunkt i deltakelsen i Holbergprisen i skolen.

Hvert år arrangerer Holbergprisen en forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, med mål om å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Holbergprisen i skolen (HiS) er Kunnskapsdepartementets verktøy for å spre kunnskap om, og interesse for, disse fagfeltene blant unge.

Drammen videregående skole har deltatt i Holbergprisen i skolens forskningskonkurranse i en årrekke og har nå etablert et langsiktig samarbeid med HiS. Drammen vgs. har i mange år hatt realfagsforskerlinje, men utmerker seg nå ved å satse på den nyopprettete linjen «Samfunnsforskeren» med utgangspunkt i deltakelsen i Holbergprisen i skolen.

Bakgrunnen for samarbeidet mellom HiS og Drammen vgs. er at Drammen har vist seg som en fleksibel og fremtidsrettet skole som har vært interessert i å prøve ut ulike formater for elevforskningen. Erfaringene fra Drammen vgs. og deres nye samfunnsforskerlinje vil kunne komme til nytte for alle HiS-deltakerskoler, og skolen vil kunne fungere som et laboratorium for elevforskningen.

Dette arrangementet finner sted mandag 15. april på Drammen videregående skole.

Mer om Holbergprisen i skolen:

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Årlig deltar rundt 1000 elever på 20 utvalgte skoler. Hver skole sender inn tre elevprosjekter som velges ut etter en intern konkurranse. Den 8. mai kunngjøres de tre finalistene som er valgt ut av fagjuryen, og kunngjøring av rangeringen, med prisutdeling, finner sted under Holberguken i Bergen den 6. juni.

Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene. Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *