Gjensidigestiftelsen med kjempesatsing på naturglede for alle

På egen årskonferanse tirsdag 7. mai lanserte Gjensidigestiftelsen en tredelt satsing på nær 200 millioner kroner, som samlet skal løfte og styrke befolkningens forhold til naturen. Satsingen skal bidra til at flere blir aktive i eget nærmiljø, fysisk tilrettelegging i områder for naturaktiviteter for personer med særskilte behov, og mer bruk av naturen som læringsarena […]

Annerledes skoledag for tusenvis av elever

Onsdag 8. mai forlater rundt 20.000 åttendeklassinger skolen for å være på tur sammen med DNT. Da er det 60 OPPTUR-arrangementer på ulike steder i landet. – Vi i DNT er bekymret for at barn og ungdom tilbringer mindre tid ute enn før og er mindre aktive. Derfor er det viktig at vi tilbyr skoleopplegg […]

Krevende utgangspunkt for Buskerud

Av Tore Opdal Hansen, fylkesordfører Innbyggerne i Buskerud trenger et godt kollektivtilbud, bedre fylkesveier, enda høyere kvalitet i tilbudet for videregående utdanning og alle de andre tjenestene vi i fylkeskommunen leverer til innbyggerne våre. I stedet må Buskerud fylkeskommune kutte i tjenester. Vi må spare 250 millioner kroner, når vi i stedet burde satse 250 […]

Arbeidsgivere i Buskerud mangler 1.550 personer

I årets bedriftsundersøkelse fra NAV Vest-Viken melder 19 prosent av virksomhetene i Buskerud om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og de mangler cirka 1 550 personer. Rundt hver femte virksomhet forventer økt sysselsetting i 2024.   Av 900 bedrifter NAV har kontaktet i Buskerud, svarte 600 på undersøkelsen. Det er en svarandel på 66 prosent som […]

Over 70 millioner kroner til sommeraktiviteter til barn og ungdom

For fjerde året på rad deler Gjensidigestiftelsen ut penger til sommeraktiviteter for barn og ungdom. 392 lag og foreninger kan glede seg over at de kan skape gode sommerminner i lokalsamfunnet sitt. Da fristen gikk ut 1. mars hadde vi mottatt over 1000 søknader for nesten 180 millioner kroner. – Dette er en økning i […]