Barn hopper på seg tannskader

Trampoline-sesongen er i gang! Det er barn som oftest skader seg på trampoliner, og den vanligste skaden er tannskader. Sommerbursdager er høyrisiko, melder forsikringsselskapet If. Hvert år skader godt over 100 barn seg så alvorlig på trampoliner at det blir en forsikringssak. Det gir minst én forsikringsskade annenhver dag, dersom utendørssesongen regnes for å være […]