5.113 arbeidssøkere i Buskerud i mars

I mars var 5.113 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 3.144 personer registrert som helt ledige i mars. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.902 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med mars i fjor, er nå 516 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 644 personer (+20 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I februar var 1 211 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 108 personer

(+10 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Vi ser en økning helt ledige innen bygg og anlegg i Buskerud, med 31 prosent flere helt ledige sammenlignet med mars i fjor. Ungdomsledigheten i Buskerud har også økt med 27 prosent her det siste året, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

NAV registrerte 1.539 nye ledige stillinger i Buskerud i mars. Det er 9 prosent færre stillinger enn på samme tid året før. 426 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 195 er innen butikk- og salgsarbeid og 153 er innen undervisning.

Alder og kjønn

I mars var det 1.100 helt ledige kvinner i Buskerud, en økning på 112 personer (+11 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.044 helt ledige menn i Buskerud i mars. Det er en økning på 404 personer (+25 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Det er en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med mars i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 168 personer (+27 prosent). I denne aldersgruppen var det 783 helt ledige i Buskerud i mars.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 139 personer (+17 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 135 personer (+24 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 66 personer (+17 prosent). I aldersgruppen over 60 år er det en økning på 8 personer (4 prosent).

Høyest og lavest
Modum er kommunen med høyest ledighet i Buskerud i mars, der 2,8 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Buskerud finner vi i Flå, der 0,8 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i mars.

Statistikk fra NAV viser at 403 personer (13 prosent) av de helt ledige i Buskerud er permitterte. Det samme gjelder 251 personer (21 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Buskerud nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *