5.128 arbeidssøkere i Buskerud i februar

I februar var 5.128 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 3 -10 personer registrert som helt ledige i februar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2,1 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 966 personer. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1 162 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med februar i fjor, er nå 507 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 19 prosent. Bruttoledigheten har økt med 643 personer (+19 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I februar var 1.162 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 98 personer (+9 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Selv om arbeidsledigheten er stabil og etterspørselen etter arbeidskraft er høy, tror vi at ledigheten vil øke utover året. Det er også en økning på 37 prosent flere helt ledige permitterte i Buskerud sammenlignet med februar i fjor, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

NAV registrerte 2 160 nye ledige stillinger i Buskerud i februar. Det er 215 (+11%) flere stillinger enn på samme tid året før. 642 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 281 er innen butikk- og salgsarbeid og 161 er innen serviceyrker og annet arbeid.

Alder og kjønn

I februar var det 1 124 helt ledige kvinner i Buskerud, en økning på 105 personer (+10 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2 086 helt ledige menn i Buskerud i februar. Det er en økning på 402 personer (+24 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i nesten alle aldersgrupper sammenlignet med februar i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 145 personer (+22 prosent). I denne aldersgruppen var det 803 helt ledige i Buskerud i februar.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 144 personer (+17 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 129 personer (+22 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 95 personer (+25 prosent). I aldersgruppen over 60 år er det en nedgang på 6 personer (-3 prosent).

Høyest og lavest Hole er kommunen med høyest ledighet i Buskerud i februar, der 2,9 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Buskerud finner vi i Flå, der 1,0 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i februar. Statistikk fra NAV viser at 401 personer (12 prosent) av de helt ledige i Buskerud er permitterte. Det samme gjelder 259 personer (22 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Buskerud nå permittert.

Figur 1: Antall helt ledige, helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige, og summen av alle arbeidssøkere i Buskerud. Månedstall for 2022, 2023 og 2024.
* I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *