6 451 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i november

I november var 6.451 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med oktober.

 Blant arbeidssøkerne var 3.679 personer registrert som helt ledige i november, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.893 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.558 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 11.570 helt ledige personer i november, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med oktober, er nå 77 flere personer registrert som helt ledige, en økning på 2 prosent. Bruttoledigheten har gått opp med 89 personer (+ 3 prosent).

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I november var 1.558 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 47 personer (+ 3 prosent) sammenlignet med utgangen av oktober. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.591 nye ledige stillinger i november. Det er 430 flere enn ved utgangen av oktober, men 781 færre (- 18 prosent) enn på samme tid i fjor.

– Det er høy aktivitet i arbeidsmarkedet og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt stor. Vi oppfordrer arbeidsgivere som sliter med å få tak i arbeidskraft, til å se dette som en mulighet til å tenke nytt rundt rekruttering. Dette kan gjøres ved å tilrettelegge for og inkludere flere, gjerne ved hjelp av NAV, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Ledighet etter bransje

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen butikk- og salgsarbeid med 39 personer (- 10 prosent), helse, pleie og omsorg med 33 personer (- 12 prosent), barne- og ungdomsarbeid med 20 personer (- 14 prosent) og undervisning med 11 personer (- 13 prosent).

Vi ser en økning i ledigheten innen bygg og anlegg med 67 personer (+ 19 prosent), jordbruk, skogbruk og fiske med 27 personer (+ 44 prosent) og industriarbeid med 24 personer (+ 9 prosent). I gruppen som ikke har oppgitt yrkesbakgrunn er det en økning på 53 personer (+10 prosent).

De uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i november, med 558 personer. Deretter kommer bygg og anlegg (424 personer), butikk- og salgsarbeid (351 personer), serviceyrker og annet arbeid (347 personer) og reiseliv og transport (333 personer).

Alder og kjønn

Det var i november 1.576 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 95 personer (- 6 prosent) sammenlignet med oktober. Det var 2.103 helt ledige menn i Vest-Viken i november. Det er en økning på 172 personer (+ 9 prosent) sammenlignet med forrige måned.

Vi ser en økning i antall helt ledige i de fleste aldersgrupper sammenlignet med oktober. I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 33 personer (+ 3 prosent). I aldersgruppen 40-49 år var det en økning på 42 personer (+ 6 prosent), 50-59 år en økning på 10 personer (+ 2 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en økning på 4 personer (+ 1 prosent).

I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 12 personer (- 1 prosent) sammenlignet med forrige måned.  I denne aldersgruppen var det 811 helt ledige i Vest-Viken i november.

Høyest og lavest

Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i november. Her er 2 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Nesbyen og Ål som har, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i november.

Statistikk fra NAV viser at 178 personer (4,8 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 164 personer (10,5 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – november 2022
    ARBEIDSLEDIGE         ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK  
KOMMUNE Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før
Drammen 1 025 2,0 45 -333 369 0,7 8 -82
Kongsberg 187 1,3 -14 -105 75 0,5 1 -12
Ringerike 263 1,7 6 -33 83 0,5 9 -10
Bærum 837 1,2 15 -408 215 0,3 -26 -73
Asker 681 1,4 -15 -303 254 0,5 16 -2
Hole 51 1,4 8 -12 17 0,5 2 4
Flå 6 1,1 * * * * * *
Nesbyen 8 0,5 -5 -9 * * * *
Gol 20 0,8 4 -10 * * * *
Hemsedal 21 1,4 6 -6 * * * *
Ål 12 0,5 0 0 7 * * *
Hol 17 0,7 -4 -20 * * * *
Sigdal 15 0,8 4 0 * * * *
Krødsherad 19 1,7 4 -8 * * * *
Modum 125 1,8 14 -49 40 0,6 -8 -12
Øvre Eiker 133 1,3 -6 -23 70 0,7 5 -33
Lier 183 1,3 1 -82 54 0,4 10 -12
Flesberg 17 1,2 5 5 * * * *
Rollag 7 1,0 3 -3 * * * *
Nore og Uvdal 10 0,7 0 -1 * * * *
Jevnaker 42 1,2 3 1 8 0,2 -5 -13
Vest-Viken 3 679 1,4 77 -1 401 1 214 0,5 12 -270
Viken 11 570 1,8 -114 -3 596 3 229 0,5 65 -1 122
LANDET 45 690 1,6 284 -13 651 10 974 0,4 32 -5 836

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *