6.869 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i juni

I juni var 6.869 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.223 personer registrert som helt ledige i juni. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,7 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.131 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.738 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 13.314 helt ledige personer i juni, noe som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med juni i fjor, er nå 283 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en oppgang på 7 prosent. Bruttoledigheten har økt med 41 personer (1 prosent).

Antallet delvis ledige har gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I juni var 1.738 personer registrert som delvis ledige. Det er en nedgang på 157 personer (-8 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er lav ledighet og mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer. Det er gode muligheter for å få jobb for de som er fleksible. Det er for eksempel fortsatt flere som søker etter sommervikarer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte NAV 2.739 nye ledige stillinger i juni. Det er 16 prosent færre enn på samme tid i fjor. 627 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 340 er innen butikk- og salgsarbeid og 311 er innen undervisning.

Ledighet etter bransje

Det er en nedgang i ledigheten i en del bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen helse, pleie og omsorg med 56 personer (-22 prosent), serviceyrker og annet arbeid med 27 personer (-6 prosent), barne- og ungdomsarbeid med 20 personer (-13 prosent) og, butikk- og salgsarbeid med 16 personer (-4 prosent), ledere med 11 personer (-15 prosent) og reiseliv og transport med 10 personer (-3 prosent).

Vi ser en økning i helt ledige innen bygg- og anlegg med 211 personer (+51 prosent).

Bygg og anlegg er også gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i juni, med 622 personer. Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (606 personer), butikk- og salgsarbeid (415 personer), serviceyrker og annet arbeid (408 personer), kontorarbeid (347 personer) og reiseliv og transport (345 personer).

Alder og kjønn

Det var i juni 1.760 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.463 helt ledige menn i Vest-Viken i juni. Det er en økning på 300 personer (+14 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i flere aldersgrupper sammenlignet med juni i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi derimot en nedgang på 9 personer (-1 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 925 helt ledige i Vest-Viken i juni.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 90 personer (+7 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 144 personer (+18 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 77 personer (+14 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en nedgang på 19 personer (-5 prosent).

Høyest og lavest

Hemsedal og Drammen er kommunene med høyest ledighet i Vest-Viken i juni. Her er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Gol og Nore og Uvdal, der 0,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i juni.

Statistikk fra NAV viser at 292 personer (7 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 269 personer (15 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

 

Figur 1: Antall helt ledige, helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige, og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Månedstall for 2021, 2022 og 2023.
Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – juni 2023
    ARBEIDSLEDIGE    ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK  
KOMMUNE Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før
Drammen 1 088 2,1 8 -216 275 0,5 0 -137
Kongsberg 214 1,5 -1 -55 37 0,3 0 -31
Ringerike 312 2,0 -4 7 59 0,4 0 -15
Bærum 1 000 1,5 -4 -62 141 0,2 0 -128
Asker 836 1,6 18 -90 240 0,5 0 4
Hole 58 1,6 3 2 10 0,3 0 -4
Flå 4 0,7 -3 -3 * * * *
Nesbyen 12 0,7 3 -7 * * * *
Gol 11 0,4 -3 -4 * * * *
Hemsedal 32 2,1 -3 16 * * * *
Ål 23 0,9 2 7 5 * * *
Hol 30 1,2 -8 -4 6 * * *
Sigdal 17 0,9 -7 0 * * * *
Krødsherad 13 1,2 -13 -13 * * * *
Modum 139 1,9 -22 -1 33 0,5 0 -19
Øvre Eiker 147 1,4 -21 -1 61 0,6 0 -34
Lier 219 1,5 21 -17 48 0,3 0 -12
Flesberg 17 1,2 3 3 * * * *
Rollag 11 1,5 -3 1 * * * *
Nore og Uvdal 5 0,4 -2 -7 * * * *
Jevnaker 35 1,0 -5 -8 9 0,3 0 -13
Vest-Viken 4 233 1,6 -31 -442 937 0,4 0 -397
Viken 13 314 2,0 365 -734 2 382 0,4 -392 -1 595
LANDET 49 570 1,7 731 -4 215 9 115 0,3 -1 269 -6 457

* I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *